Beutnizius, Carolus Christophorus; Praeses: Jaenichius, Petrus Rectore magnificentissimo, serenissimo principe ac domino, DN. Friderico Augusto, principe regio ac elect. sa. herede, De iustitia bellorum Alexandri M. et C. Iul. Caesaris comparationem instituent, M. Petrus Iaenichius, furstenbergensis lusatus, et respondens, CArolus Christophorus Beutnizius, prioraviensis saxo, Vitembergae ad. D. VIII. Martii, Anno MDCCIV
ĎHollandsche Penning-magazijn voor de jeugdí: Het drooge-dok te Vlissingen (dry-dock/ droogdok Vlissingen) 1840.
HOOGSTRATEN, D. VAN, Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten.
Steenwijker almanak, voor het schrikkeljaar 1832. Doorzien met alle de jaarmarkten, kermissen, paarde-, beeste- en leermarkten, de maans op- en ondergang: en al wat tot een tijdwijzer behoord. De Zon en Feestdagen zijn met een Romeinsche letter gezet.
HOEN, PIETER 'T, De post van den Neder-Rhijn
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes