Antiquariaat Goltzius: Economy
found: 103 books on 7 pages. This is page 1
- Next page

 
Ampliatie van hun edele achtbaare resolutie op den 22-10-1782 genomen, ter interpretatie van het 2de artikel der ampliatie van de ordonnantie op het St. Jansgilde in dato den 10 october 1722, Middelburg, Callenfels, [1783].
4o, zonder omslag, 7 pag., met wapen van Middelburg in houtsnede op titelpagina.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51280
€  55.20 [Appr.: US$ 59.43 | £UK 47.5 | JP 8647]
Catalogue: Economy History

 
AMSTERDAM; WERKENDEN STAND; VAN VALKENBURG; HEDDEN --- Kwitantie voor 1 week straatreiniging te Amsterdam ad 10 cents, van de My. voor den Werkenden Stand. 6x11 cm., gedrukt.
Getekend: directeur C.A. van Valkenburg en penningmeester A.H. Hedden. M9566
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44667
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]
Catalogue: Economy History

 
BARNEVELD, BEIJEN, VAN BRUGGEN--- Twee kwitanties voor betaling door de erven van wed. Sweijs-de Bijll aan de arts J.F. Beijen en aan Betje v. Bruggen (verleende trouwe diensten), 1862, beiden te Barneveld, manuscripten.
M10190
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45286
€  43.70 [Appr.: US$ 47.05 | £UK 37.75 | JP 6846]

 
BLINDENONDERWIJS AMSTERDAM Kwitantie en toegangsbewijs voor het Instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam, ca. 1825. Deels gedrukt.
M6564
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 14120
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]
Catalogue: Economy History

 
BONNIKE, POVEL --- Kwitantie voor het lezen van missen voor de ziel van de wed. L.M. Bonnike-Povel 1927. Manuscript, 1 pag.
M9600
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44701
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]

 
[Elsken, J.J. van der],
Brief van Sincerus tout-droit aen d'heer Ernestus de Keuremenne, z.pl. [1788]. Sierpapieren omslag, 16 pag.
Gedeelte van J.J. v.d. Elsken, Versamelinge der brieven van den heere Keuremenne [179 X]. Slotvers betreft de heer Van Leempoel.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52262
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP 5044]

 
Correspondentie tussen bezoekers van de Economisch-historische Bibliotheek te Amsterdam en de hoogleraren I.J. Brugmans, J.H. van Stuijvenberg en W.M. Zappey, jaren 1960-1970. Dossier afkomstig van Dr W.M. Zappey.
Ook diverse andere stukken betr. de Bibliotheek. M14090
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57922
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP 13511]
Catalogue: Economy History

 
DELFT, CLINCQUANT, ANSLAAR, FABIUS--- Kwitantie van ds. D. Clinquant en ds. Guil. Anslaar voor Dirk van Bleyswijk, rentmeester kerkelijke goederen Delft, betr. huishuur van de vacante plaats van ds. Fabius. 1678, manuscript, 4°, 1 pag.
M10748
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45847
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP 5044]

 
DELFT, FIJCK--- Kwitantie voor kerkmeesteren van Delft betr. verponding en lantarengeld over 1690. Getekend door J. Fijck (?). Deels gedrukt, 1 pag.
M10750
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45849
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]
Catalogue: Economy History

 
DELFT, 'S GRAVESANDE, VAN AKEN--- Kwitantie van Corn. 's Gravesande namens de erven ds. Corn. v. Aken voor Franco van Bleijswijk als rentmeester van de kerken te Delft. 1703, manuscript, 1 pag.
M10754
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45853
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]

 
DONCKERWALCKE, VAN AMEROM, NIX. Kwitanties van regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, t.b.v. diakenen van de Waalse kerk aldaar, betreffende schoolgeld voor leerlingen Donckerwalcke, Van Amerom, en Nix. 1899. 3 stuks à 1 pag; prijs per stuk
m0154
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 11021
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]

 
-
Dongheualueerde gouden ende silueren Munte van diueersche Coninckrijcken, Hertoochdommen, Graeffschappen, Heerlijcheden, Landen ende Steden, soo oude als nieuwe die noyt in prente en zijn gheweest : Ende oock eenighe Penninghen soo wel van goudt als van siluere ghemaeckt inde Munte vande landen van herwaerts ouer, die welcke niet ghenaempt oft ghestelt en zijn inde leste permissie.
Antvverpen, Plantijn, 1575. 4o. Full vellum. Complete. (430) pag. Waterstain in the bottom half throughout the first half of the book. Illustrated with numerous coins from all over Europe. Portrait of Anna of Austria and Maximillian II on the title page. With a modern index of names and places added. H118
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60635
€  4025.00 [Appr.: US$ 4333.45 | £UK 3456.25 | JP 630514]

 
Extract Resolutien Staten van Holland 9-6-1712 en 16-9-1712 betr. introductie van een familiegeld. Gedrukt, folio, 2+7 pag.
M14124
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57957
€  34.50 [Appr.: US$ 37.14 | £UK 29.75 | JP 5404]
Catalogue: Economy Law

 
Extracten Resolutien Staten Generaal d.d. 20-3-1727 tot 28-4-1727 betr. de middelen te water: "of in de binnenlandsche paspoorten van goederen die niet na de waarde betalen, de waarde moet worden uitgedrukt", gedrukt, folio, 73 pag.
Zeer uitvoerig. Tal van gevallen beschreven zoals fraude in Drenthe met magere ossen. M14092
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57924
€  103.50 [Appr.: US$ 111.43 | £UK 89 | JP 16213]
Catalogue: Economy Law

 
FUCHS Kwitanties voor diakenen van de Waalse gemeente te Haarlem betreffende bestedingskosten van J.G. Fuchs, in het Evangelisch-Luthers weeshuis. Haarlem 1899. 1 p.
m0198
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 11040
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]
Catalogue: Economy History

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - Next page