Antiquariaat Goltzius: Nobility
found: 74 books on 5 pages. This is page 1
- Next page

 
Affiche, plano-oblong, "Aan de kinderen van Nederland" met foto van Beatrix, Irene en Margriet "wij zijn zoo blij dat we terug kunnen komen"...
Gesigneerd Lewitt-Him, (19)44. M14197
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58025
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP 13511]

 
Le Bal Costume donné au Palais de S.A.R. Monseigneur le Prince d'Orange au 26 Fevrier 1845 par M. le Comte de Guldenlew. 38x29cm, 18 p. tekst in het Frans in boekdruk met een beschrijving van het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag, met prachtige chromolithografie naar Rochussen gelithografeerd door E. Spanier van het bal.
Omslag verkleurd en enigszins beschadigd aan de randen, los in de band. KH078
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58921
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP 13511]

 
[Witt, J. de]
Deductie ofte declaratie van de Staten van Hollandt (...) tot justificatie van 't verleenen van sekere acte van seclusie, rakende 't employ van den heere prince van Oraingne (...) op den 4 Mey 1654 ghepasseert. Na de copye. 's Gravenhage, v. Wouw, 1654.
12, geheel perkamenten band uit de tijd, (2)+285 pag. Niet bij Knuttel, doch vergelijk Knuttel 7543-7549.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42877
€  402.50 [Appr.: US$ 433.35 | £UK 345.75 | JP 63051]

 
[ADEL],
Dezelfde lijst, doch nu als extract uit het Staatsblad van 1825, alleen in het Nederlands, en gecomprimeerder gedrukt; 21 p.
Hierbij: Tweede lijst (1827), Derde lijst (1828), Vierde lijst (1829) en Vijfde lijst (1830).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 32
€  129.95 [Appr.: US$ 139.91 | £UK 111.75 | JP 20357]
Catalogue: Nobility

 
--
Echte en nette beschryving der echt-vereeniging van H.D.H. Frederica L.W., princesse van Oranje en Nassau en Z.D.H. Carel Georg August, erfprins van Brunswijk, z.pl. [1790].
16, perkamenten omslag, (12) pag., gell. met uitslaand prentje van de huwelijksstoet.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57186
€  258.75 [Appr.: US$ 278.58 | £UK 222.25 | JP 40533]

 
Extracten Resolutien Staten van Holland 6-10-1786 en 18-10-1786 betr. het kapitein-generaalschap van de prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2+1+1+24 pag.
M14145
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57978
€  69.00 [Appr.: US$ 74.29 | £UK 59.25 | JP 10809]

 
P.C.M.,
Feestplaat ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden met H.K.H. Prinses Marie Elisabeth Louisa Frederica van Pruisen. 1878. Lithografie, 63x50cm, door Amand Lith. met monogroom van P.C.M. (maker), uitgegeven door W.Z. Mulder Baarn. Prins Hendrik (Hendrik de Zeevaarder) was de derde zoon van koning Willem II en werd door Willem III in 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg.
Scheurtjes aan de randen. KH060
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58939
€  51.75 [Appr.: US$ 55.72 | £UK 44.5 | JP 8107]

 
Gedenkplaat ter herinnering aan het zilveren regeringsjubileum van Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden (1898-1923). Rotogravure, 44x53cm, uitgegeven door Blankwaardt en Schoonhoven Rijswijk 1923.
In het midden 2 portreten van Wilhelmina (jong en ouder) met daarnaast portretten van haar vader en moeder. Voorts 9 foto's van gebeurtenissen uit haar regeringsperiode waaronder bezoeken aan Leeuwarden (1905), Maastricht (1905), aan de Tromp Den Helder (1917), Jaarbeurs Utrecht (1917), de Huldiging van de Kon. Familie in de Maliebaan te 's Hage (1918), bezoek van de koning van Denemarken te Amsterdam (1914) en de Koning van Zweden te Amsterdam (1923), Inspectietocht (1916). In goede staat met enkele bruine vlekjes. KH010.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58946
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP 6305]

 
GRAVENHAGE, STANDBEELD WILLEM II--- Dossier stukken betr. de oprichting van het ruiterstandbeeld voor Koning Willem II te 's Gravenhage, 1924. 7 foto's, 3 convocaties en krantenknipsels.
Beeldhouwer van het oude beeld: E.F. Georges en ontwerpers van het nieuwe beeld Mercie en Peter. M13262
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 49409
€  55.20 [Appr.: US$ 59.43 | £UK 47.5 | JP 8647]
Catalogue: Nobility Royalty

 
[Segar, Simon]
Honores Anglicani, or Titles of Honour, The Temporal Nobility of the English Nation.
London, J. Bakker, 1711. 1st edition. 4o. Full blue morocco with gold decoration and gilt edges. Very good condition. Exlibris of Fox Strangways Earl of Ilchester and Georg Schakne and a tipped in hand painted armorial frontispiece on vellum of the fox-coat-of-arms. 188 pag. Extremely rare first edition of this book on English nobility, with a succinct list of English noble titles from the time of William the Conqueror until 1711. H104
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19635
€  862.50 [Appr.: US$ 928.6 | £UK 740.75 | JP 135110]

 
Z.M. den Koning der Nederlanden. Ets en gravure, 23x16cm. Koning Willem I met in zijn linkerhand de Grondwet. 23x16cm.
Lichte beschadigingen. KH086
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58890
€  109.25 [Appr.: US$ 117.62 | £UK 94 | JP 17114]

 
[ Thesingh-Leijer, A.G. ]
Leven en daden der vorsten uit het Huis van Oranje, door de schrijfster van De jaren 1830 en 31, Nijmegen, Haspels, 1835, 397+7 pag. Gebonden in half linnen.
Geillustreerd met 9 gelithografeeerde portretten en historieplaten door M. Mourot en H. Wiertz. ( mist w.s. 1 litho).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 50746
€  34.50 [Appr.: US$ 37.14 | £UK 29.75 | JP 5404]

 
Het Leven. 1. Prins Hendrik (1934) / 2. De verloving van Juliana / 3. Tweede verlovingsnummer Juliana/Bernard (1936) / 4 Huwelijksnummer 1937/5. Het leven de doop van prinses Beatrix (1938). Vijf speciale (foto)nummers over het koninklijk huis.
In gebruikte staat. KH032
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58952
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]

 
Lithografie met afbeelding van standbeeld, 35x27cm, op de Heuvel in Tilburg dat koning Willem II voorstelt.
Oorspronkelijk stond dit standbeeld op het Buitenhof in Den Haag. Het werd op 23 maart 1854 in Den Haag onthuld en op 26 september 1924 in Tilburg door koningin Wilhelmina. Met handgeschreven tekst van A.J. van Tetroode: "Eerste proef. Het museum Willem Twee vleit zich eenig en alleen in het bezit te zijn tot op heden 1853 van eene zoo kompleete afbeelding. De ondergeteekende verkreeg de medaille te zien van de commissie, later een photografisch exemplaar [-] George nader admissie bij het monument, voorwaar een zoetloon voor zijne hulde en trouw. Moge hij .". Getekend A.J. v. Tetroode (1796-1875), boekhandelaar en als zodanig een enfant terrible in dit vak. Daarnaast was hij alcoholist, bordeelbezoeker en ruziemaker. Hij was in zijn jaren de Nederlander met het langste strafblad, maar beschouwde zichzelf als bestrijder van onrecht, martelaar en filantroop. Hij dreef zijn antiquarische handel eerst in Amsterdam, en vanaf 1838 in Den Haag waar hij zich o.a. opwierp als beschermer van het Oranjehuis, met name van Willem II. Hij noemde zijn antiquariaat, dat gevestigd was op de plek waar nu Hotel Des Indes staat, Museum Willem Twee. In goede staat. KH062
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58916
€  115.00 [Appr.: US$ 123.81 | £UK 98.75 | JP 18015]

 
'T Penseel beeldt TWEEDEN WILLEM af,
Wat bijschrift zal het volk hem geven, Dien God ten zetel had verheven, En die de kroon droeg en den staf? Dat hij geliefd werd bij zijn leven, dat hij beschreid wordt in zijn graf. 17 maart 1849 door H. Tollens, Cz. Lithografie , 46x36cm, op chine coll, uitgegeven door C.W. Mieling. 46x36cm. Scheurtjes aan de randen, verder in goede staat. KH072
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58903
€  80.50 [Appr.: US$ 86.67 | £UK 69.25 | JP 12610]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page