Antiquariaat Goltzius: Ridderschappen
found: 8 books

 
Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de provincie Zuid-Holland, 's-Gravenhage 1851, 196 pag., gebonden in rood marokijn.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47118
€  69.00 [Appr.: US$ 74.29 | £UK 59.25 | JP¥ 10809]
Catalogue: Ridderschappen

 
Bijlagen
Bijlaagen behoorende tot de Deductie van Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar, z.pl., z.j., 82 p., geïll., met gegraveerde wapens. Zeldzaam.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6322
€  172.50 [Appr.: US$ 185.72 | £UK 148.25 | JP¥ 27022]

 
HEUFF AZ., J.A.
De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief. Arnhem, 1902, 137 p.
Werken Gelre 3.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1130
€  34.50 [Appr.: US$ 37.14 | £UK 29.75 | JP¥ 5404]
Catalogue: Ridderschappen

 
NAAMLIJST
Naamlijst der leden van de Ridderschap van Gelderland, sedert 1814. Z.p. [1954], 60 p.
De lijst, samengesteld door J.J.F.M. baron van Hövell tot Westerflier, bevat een chronologische vermelding van de 522 leden (1814-1953) met geboorteplaats, geboortedatum, beroep, woonplaats en begin en einde van het lidmaatschap.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1820
€  27.60 [Appr.: US$ 29.72 | £UK 23.75 | JP¥ 4324]

 
GESLACHTS-REGISTER,
Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland, 1858. Haarlem 1858. Geb., folio, ca. 200 p.
Eigenaardig boek. Het is onderverdeeld in vier delen. Het eerste deel geeft de namen der leden sedert de splitsing van Holland in 1840, met het jaar van hun beschrijving in de ridderschap en hun personalia; het tweede deel bevat hun afstammelingen in de eerste graad (kinderen), het derde deel die in de tweede graad (kleinkinderen), en het vierde deel die in de derde graad. Band beschadigd en met watervlekken. 4blz ontbrekend.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 902
€  51.75 [Appr.: US$ 55.72 | £UK 44.5 | JP¥ 8107]

 
WEDEL, HEINRICH VON
Deutschlands Ritterschaft, ihre Entwicklung und ihre Blüte.
Geb., 92 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7818
€  46.00 [Appr.: US$ 49.53 | £UK 39.5 | JP¥ 7206]

 
Wederlegging
Wederlegging van het advys der hoogleeraaren ... Bondam en ... Tydeman in zaake Jan Hendrik van der Wyck, tot Stoevelaar, begeerende beschreeven te worden in de Ridderschap van Overyssel, Deventer 1787, 36 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6324
€  46.00 [Appr.: US$ 49.53 | £UK 39.5 | JP¥ 7206]

 
With, Andries de
Verbaal gehouden by den heer Andries de With, raadspensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de Ridderschap in het beschrijven van de heeren van Marquette en van Sommelsdyk, op den 17 January 1619.
[Knuttel 13470 cf 2865]. Daniel de Hartang, heer van Marquette, en Francois van Aerssen, heer van Sommelsdijk, waren buiten Holland geboren en konden derhalve geen lid worden van de Hollandse ridderschap. Op uitdrukkelijk verzoek van de stadhouder werden zij toch toegelaten.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19512
€  103.50 [Appr.: US$ 111.43 | £UK 89 | JP¥ 16213]
Catalogue: Ridderschappen

| Pages: 1 |