Antiquariaat Goltzius: Numismatiek
found: 25 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 , Ca. 20 catalogi en brochures betr. munten en penningen, 20e eeuw.
Ca. 20 catalogi en brochures betr. munten en penningen, 20e eeuw.
Catalogi van Schulman, Westerhof, v.d. Dussen etc. M14450
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58267
€  28.75 [Appr.: US$ 31.27 | £UK 24.75 | JP¥ 4591]
Catalogue: Numismatiek

 
[ Dompierre de Chaufepié, H.J. de ]
Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen [ Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen ], 2 delen, 's- Gravenhage 1903 -1906, 298 + 308 pag., geïll. met 43 platen in lichtdruk.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 37592
€  69.00 [Appr.: US$ 75.06 | £UK 59.25 | JP¥ 11019]
Catalogue: Numismatiek

 
Denkmünzen zu dem Werke Die Regierung Friedrich-Augusts, Königs von Sachsen. Leipzig, Hinrichs, 1830 16 pag. + 18 lithographische tafeln.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 23570
€  201.25 [Appr.: US$ 218.91 | £UK 172.5 | JP¥ 32138]
Catalogue: Numismatiek

 , Seal of Sir Alfred Scott Gatty, Garter Principal King of Arms.
Seal of Sir Alfred Scott Gatty, Garter Principal King of Arms.
London, 1904-1918. 6,5 cm diam. Red wax in copper case embossed wih crown on top lid. Sir Alfred Scott Scott-Gatty KCVO KStJ FSA (26 April 1847 - 18 December 1918) was a long serving officer of arms at the College of Arms in London and a successful composer.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66642
€  132.25 [Appr.: US$ 143.86 | £UK 113.5 | JP¥ 21119]

 , Seal of Henry Farnham Burke,  Norroy King of Arms.
Seal of Henry Farnham Burke, Norroy King of Arms.
London, 1911-1919. 6,5 cm diam. Red wax in copper case embossed wih crown on top lid. Sir Henry Farnham Burke, KCVO, CB, FSA (1859-1930) was a long-serving Anglo-Irish officer of arms at the College of Arms in London.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66643
€  132.25 [Appr.: US$ 143.86 | £UK 113.5 | JP¥ 21119]

 
[Koumans, Pieter]
Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien. 2e verm. druk, Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
4°, (8)+99 pag. Origineel karton. Bevat ook gegevens over honderdjarigen en over het jaarlijkse sterfgetal der menschen in diverse landen en steden van Europa.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42609
€  454.25 [Appr.: US$ 494.12 | £UK 389.25 | JP¥ 72539]

 
[Koumans, Pieter]
Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien, 2e druk, waar by gevoegt een aantekening van eenige personen die tot den ouderdom van 100 jaren en daarboven gestegen zijn, als mede enige waarnemingen van 't jaarlykse sterfgetal der menschen. Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
4°, (8)+99 pag., papieren omslag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42647
€  454.25 [Appr.: US$ 494.12 | £UK 389.25 | JP¥ 72539]

 
Bake, J.,
Brief aan den heer Y.D.C. Suermondt over eenige vragen betreffende ons muntstelsel, Leiden 1845, 47 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56452
€  17.25 [Appr.: US$ 18.76 | £UK 15 | JP¥ 2755]

 Bizot, Pierre;, Medalische historie der republyk van Holland. In't Fransch beschreeven door den Heer Bizot, en uit die taal in 't Nederduitsch gebracht, en wel twee derden vermeerderd; nevens alle de Medalien der Overtocht van zyn Hoogheid na Engeland, des zelfs Krooning, enz. tot nu toe in gevoegsaame ordre gesteld: met een Byvoegsel van de Grafsteden ter eere der Dappere Helden opgerecht.
Bizot, Pierre;
Medalische historie der republyk van Holland. In't Fransch beschreeven door den Heer Bizot, en uit die taal in 't Nederduitsch gebracht, en wel twee derden vermeerderd; nevens alle de Medalien der Overtocht van zyn Hoogheid na Engeland, des zelfs Krooning, enz. tot nu toe in gevoegsaame ordre gesteld: met een Byvoegsel van de Grafsteden ter eere der Dappere Helden opgerecht.
Amsterdam, Pieter Mortier, 1690. Full leather binding with blind tooling and ribbed spine. 4to., [50] (waarvan genummerd: 36)+364+40+[16] pp., the leather is somewhat worn, especially along the hinges of the spine with some cracks and scratches, the paper in the first (blank) and last signature (index) also shows some wear and tear. Both the leather and these pages show some repairs. Besides these signs of wear and tear the book is in good condition with a solid construction and the original headbands intact. The book opens beautifully and is a joy to leaf through. Illustrated with nummerous engravings of coins and medals throughout the book, some printed on the textpages, some outside the collation. The last part has a seperate titlepage: "Nederlands Helden-tooneel vertoonende zeer cierlijk in koper gesneeden alle de grafsteden, opgerecht ter eere der dappere mannen, welke hun leven ten dienste des Vaderlands opgeofferd hebben: Met byvoeging van der zelver beschrijving, en Latijnsche en Nederduitsche grafschriften, ter vereeuwing van hun gedachtenis gesteld". This part is illustrated with engravings of various tombs and preceeding it, there are two engraved portraits depicting Wilhemus Henricus and Maria Stuart.The front endpapers show some endearing user marks. It seems that a small collection of coins has at one point been kept between the pages, only the markings remain. There is also a dedication in ink which reads: "Aan Mr. W.W. van Haersma Buma Burgemeester van Oost-Dongeradeel. Uit waardering aangeboden door Y.H. Vellinga Mr. Smid te Metslawier. Metslawier 2 November 1903." Wiardus Willem van Haersma Buma (1868-1927) was a Dutch lawyer and mayor. He was offered this book by a master blacksmith, as a token of appreciation.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 24936
€  368.00 [Appr.: US$ 400.3 | £UK 315.25 | JP¥ 58766]

 
Brichant, A
Jetons de numismates, 5 extracts Revue Belge de numismatique, 1878- 1883, ill.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 37698
€  32.20 [Appr.: US$ 35.03 | £UK 27.75 | JP¥ 5142]
Catalogue: Numismatiek

 
Dirks, J
De Noord-Nederlandsche gildepenningen wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld. ALLEEN DE ATLAS. Haarlem 1878/79, 63 pag. en 143 gegraveerde platen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43376
€  57.50 [Appr.: US$ 62.55 | £UK 49.25 | JP¥ 9182]

 
Dirks, J
Souvenir de la Haye. Description de soixante jetons de presence aux funérailles etc. des quartiers de cette ville. Brussel 1859, 28 pag. + 7 gegraveerde platen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 37676
€  28.75 [Appr.: US$ 31.27 | £UK 24.75 | JP¥ 4591]
Catalogue: Numismatiek

 
Flämig, O
Monogramme auf munzen, medaillen, marken, zeichen und urkunden, 2e Auflage, Braunschweig 1968, 184 pag., geb., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 37682
€  32.20 [Appr.: US$ 35.03 | £UK 27.75 | JP¥ 5142]
Catalogue: Numismatiek

 
Guyot, P.C.G.
De begrafenispenningen van de twee Leidsche professoren Jacobus Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius, Nijmegen, Vieweg, 1847, 24 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 37602
€  40.25 [Appr.: US$ 43.78 | £UK 34.5 | JP¥ 6428]
Catalogue: Numismatiek

 
Jobert, L
Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen(...) uit het Fransch vertaald (..) door Mr.J.A., Leiden, Langerack, 1728, (16) + 462+(34) pag. Geïllustreerd met 11 uitslaande gravures. Incompleet, mist de laaste 16 pagina's van de de bladwijzer (letters Q-Z). Deze zijn in fotokopie toegevoegd.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 25320
€  172.50 [Appr.: US$ 187.64 | £UK 147.75 | JP¥ 27547]
Catalogue: Numismatiek

| Pages: 1 | 2 | - Next page