Antiquariaat Goltzius: Onderwijs
found: 14 books

 
F. [.......] Jr., G.P.
Gedenkboek der Nederlandsche Zondagsschool-vereeniging, uitgegeven bij gelegenheid van haar veertigjarig bestaan, 1866-1906, Amsterdam, Egeling, 1906, 150 pag., geïll., orig. papierenomslag ( wat rafelig).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 27956
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP 13511]
Catalogue: Onderwijs

 
Het instituut tot onderwijs van blinden. Opgericht door de broederen Vrijmetzelaaren en aan hunnen orde met alle eerbied opgedragen door hun Ed. dienstw. dienaaren. J. Groenewoud & Zn. Amsterdam. Proefdruk, aquatint, 45x53 cm.
Interieur van een zaal waar ca 18 blinde kinderen les krijgen in schrijven, lezen, manden vlechten, etc. M14510
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58511
€  1380.00 [Appr.: US$ 1485.75 | £UK 1185 | JP 216176]

 
[m Reddingius, G.];
Leesboek voor landschoolen over de waarde, de voorrechten, de bestemming, en de bijzondere pligten van den boerenstand, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1800.
Sierpapieren omslag, (2)+77+)3) pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57184
€  55.20 [Appr.: US$ 59.43 | £UK 47.5 | JP 8647]

 
Publicatien behelzende het huishoudelijk school-regelement voor het Departement Vriesland, als mede eene klassificatie der scholen, dd. 20/21-10-1806, Leeuwarden, vd. Sluis, 1806, 25 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 41440
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]
Catalogue: Onderwijs

 
-
School-reglement, in de Steeden en ten platten Lande, in de Heerlijkheeden en Dorpen, staande onder de Generaliteit. 's Gravenhage, Scheltus, 1725.
4, origineel blauw papieren omslag, 20 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51055
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP 13511]

 
Agron, A.N.
Verzameling van opstellen, geschikt om de Hollandsche jeugd ....tot de kennis der Fransche taal op te leiden, 5e druk, Amsterdam J. Allart 1811. 20 + 512 pag., halfleren band. Ietwat smoezelig exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 23742
€  80.50 [Appr.: US$ 86.67 | £UK 69.25 | JP 12610]
Catalogue: Onderwijs

 
Boeke, J.D. e.a.,
Gedenkboek ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, Alkmaar 1892, 164 pag., geb., geïll.
O.a. bijdrage van W.K. du Croix, Oude sluis IJmuiden.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44046
€  69.00 [Appr.: US$ 74.29 | £UK 59.25 | JP 10809]
Catalogue: Onderwijs

 
Boekholt, P. Th. F. M.
CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 6. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 456
€  13.80 [Appr.: US$ 14.86 | £UK 12 | JP 2162]
Catalogue: Onderwijs

 
Bosman, Th.J. e.a. (red.),
Het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzeres (....) te Deventer 1877-1927, Groningen 1927, 160 pag., geïll. Fraai omslag.
Met naamlijst kwekelingen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 40122
€  57.50 [Appr.: US$ 61.91 | £UK 49.5 | JP 9007]
Catalogue: Onderwijs

 
HENGST, C.G.C. VAN
Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Douairière Baronnesse Van Reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. Utrecht 1890, 267 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1110
€  34.50 [Appr.: US$ 37.14 | £UK 29.75 | JP 5404]
Catalogue: Onderwijs

 
Pinto, S. de,
Wat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderwijs?, 's-Gravenhage 1876, 64 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56404
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]

 
SLEE, J.C. VAN
De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum.
Gell., met twee portretten, 295 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6694
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP 22518]

 
Voegler, J.G.
Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium, Middelburg 1892-94, 255 pag., geb. [ overdruk uit enkele afl. Archief ]
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 38030
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]
Catalogue: Onderwijs

 
Wulfen, Joh. van
Sprekende letterbeelden, grondslag voor het eerste leesonderwijs. Verbeterde uitgave, Hilversum, Joh. Geradts [ca.1890], bij Tresling & Co te Amsterdam, 36 in kleur gelithografeerde bladen ( 47 bij 30 cm.). Johan Van Wulfen ( 1838-1912) schoolhoofd te Laren. De eerste druk van deze veel gebruikte leesmethode dateerde uit 1885 en telde 18 platen. Het bij deze platen behorende tekstboekje is niet aanwezig. De aangeboden map is uiterst zeldzaam: niet in NCC, slechts éénmaal in JAP. Twee bladen met scheurtje, rug beschadigd.
Johan Van Wulfen ( 1838-1912) schoolhoofd te Laren. De eerste druk van deze veel gebruikte leesmethode dateerde uit 1885 en telde 18 platen. Het bij deze platen behorende textboekje is niet aanwezig. De aangeboden map is uiterst zeldzaam: niet in NCC, slechts nmaal in JAP. Twee bladen met scheurtje, rug beschadigd.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 23502
€  2070.00 [Appr.: US$ 2228.63 | £UK 1777.5 | JP 324264]
Catalogue: Onderwijs

| Pages: 1 |