Antiquariaat Goltzius: Christemeijer
found: 5 books

 
Christemeijer, J.B.
Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regstpleging en merkwaardige bijzonderheden uit de levens van geheime misdaadigen. Een aantal oorkonden, oorspronkelyk bij eengebracht door J.B. Christemeijer. Amsterdam, J.C. van Kesteren 1819.
Gebonden, 4+244 pag. Gravure op titelpagina door A.L. Zeelander naar J. Smies. C0610l G.W. H(uygens), Criminele verhalen uit de oude doos, NRC 1-2-1964; H. Warren, Geheim dagboek VIII pag. 61-62. Jan Bastiaan Christemeijer (1794-1872) was ambtenaar bij het provinciaal bestuur van Utrecht en schreef tientallen letterkundige werkjes. Succesv
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52932
€  172.50 [Appr.: US$ 183.94 | £UK 147.75 | JP 28190]
Catalogue: Christemeijer

 
Christemeijer, J.B.
Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging. Twaalftal verhalen. 4e- druk. Volks-uitgave. Asmterdam, wed. J.C. v. Kesteren & zoon [1860].
Gebonden in half leer, (6)+215+199 pag., geillustreerd met twee frontispieces in staalgravure door en naar C.L. van Kesteren. C0734l Vierde druk van de verhalen uit de twee eerste bundels uit 1819 en 1820. Trots vertelt de auteur in de voorrede dat zes van deze verhalen in het Duits vertaald zijn door dr. J.L. Gastmann en in 1840 in Brunswijk zijn uitgegeven. Vier andere verhalen waren
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52938
€  69.00 [Appr.: US$ 73.58 | £UK 59.25 | JP 11276]
Catalogue: Christemeijer

 
Christemeijer, J.B.
Nieuwe tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regtspleging. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck 1828.
Gebonden, 8+280 pag., gravure op titelpagina door J.A.R. Best naar J. Steijn. C0612l Vervolg op de 'Belangryke tafereelen ...' (1819) en op de 'Oorkonden ...' (1820), waarvan in 1821 een tweede druk was verschenen en in 1830 en 1860 een derde en vierde druk in n band. In deze derde bundel zijn zes verhalen opgenomen: Simon Eeken; Het wo
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52935
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP 23491]

 
Christemeijer, J.B.
Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het strafregt in verhalen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1838.
Gebonden in half linnen, 4+303 pag., gravure op titelpagina door J.P. Lange naar A. van Lom. C0698l De bundel bevat drie verhalen: De twee lettermerken of de vond in zee; De notedop of de ontmoeting op de heide; en De vraag naar den weg, of de Italiaansche marskramer. In de voorrede deelt de auteur mee dat het eerste verhaal grotendeels op historische b
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52937
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP 23491]
Catalogue: Christemeijer

 
Christemeijer, J.B.
Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafrecht en uit die der menschlyke misstappen. 2e- druk, Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
Ingenaaid, 8+295 pag., gravure op titelpagina door A.L. Zeelander naar J. Smies. C0714l Tweede druk van de in 1820 verschenen bundel. Het vierde verhaal heeft als titel 'De hand der vergelding' in plaats van 'De hand der wraak'.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52934
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP 23491]
Catalogue: Christemeijer

| Pages: 1 |