Antiquariaat Goltzius: Law
found: 477 books on 32 pages. This is page 1
- Next page

 
---
Acte van beschuldiging tegen Pierre Roseille (alias Piet de Schaarslijp), C.J. Huntelaar, J. Blokhoff, G.F. Baar (alias Frederik Paling), A. Ekkers, F. Kelders, P.C. Bakker, M. Belders, Jan Belders, L.M. Kop (alias Thijs Kop), J. Sterrenberg, J. Havikmeyer, P.W. de Jong en J. Kraaivanger. Amsterdam, gebr. Diederichs, 1835.
Plano, 4 pag. C3110l Betreft rellen rond de gedwongen verkoping van de meubels e.d. van Johannes Blokhoff, te Amsterdam. Op de Herenmarkt ontstonden rellen. De acte van beschuldiging hier afgedrukt dateert van 6-10-1835 en werd uitgesproken door het Hoog Gerechtshof te 's Gra
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55682
€  109.25 [Appr.: US$ 117.62 | £UK 94 | JP¥ 17114]

 
---
Adres van den gemeenteraad van Leeuwarden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betrekkelijk de verplaatsing der strafgevangenis van Leeuwarden naar Medemblik, dd. 25 October 1869. Met 3 bijlagen. Leeuwarden, L. Schierbeek [1869].
Origineel bedrukt papieren omslag, 47 pag. (mist achterzijde omslag). C1268l De gemeenteraad van Leeuwarden verzoekt de Tweede Kamer en de koning om de strafgevangenis voor criminele mannen in Leeuwarden te laten, in verband met de werkgelegenheid e.d. Als bijlagen rapporten van deze strekking van W.E. Engelen en C.W.A. Buma.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53551
€  69.00 [Appr.: US$ 74.29 | £UK 59.25 | JP¥ 10809]
Catalogue: Law

 
---
Alexander de Injosta onthoofd en 80 capiteynen gedeporteert om haer quade compartement, in 't leger van (...) Prince van Oranje. Te Bodegrave op maendagh den 8-8-1672. Amsterdam, Pieter Claesz, [1672].
Folio, 1 pag. C3108l Nieuwsbericht over de ontvluchting van Momba, en de goeverneurs van Wesel en Rijnberk en de terechtstelling van Alexander de Injosta, kapitein, wonende te Edam, van Spaanse afkomst die mede de stad Wesel had overgegeven aan de vijand. Deze De Injosta had
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55680
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP¥ 22518]

 , Alfred Dreyfus - La Vie Illustree. 25 Mai 1899 no 32.
Alfred Dreyfus - La Vie Illustree. 25 Mai 1899 no 32.
Complete edition of La Vie Illustree dedicated to the Dreyfus affair. 32 pages, each page with many (woodcut or photographic) illustrations, many portraits, the interiors of the court rooms etc. binding loose, front edges damaged, spine suffering, some parts of front and back missing, last page (back) a summeray text of the whole affair, softcover binding. Alfred Dreyfus (9 October 1859 - 12 July 1935) was a French artillery officer of Jewish ancestry from Alsace whose trial and conviction in 1894 on charges of treason became one of the most polarizing political dramas in modern French history. The incident has gone down in history as the Dreyfus affair, the reverberations from which were felt throughout Europe. It ultimately ended with Dreyfus's complete exoneration.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 70187
€  172.50 [Appr.: US$ 185.72 | £UK 148.25 | JP¥ 27022]
Catalogue: Law

 
Algemeen Nieuws- en advertentieblad no. 100 Zaturdag 13 December 1823.
Original newspaper of mentioned date, A.D. Willer, 's Gravenhage, 4 pages, good state, it is mentioned that the civil codes (burgerlijk wetboek) are discussed by Staten-Generaal with an absent minister of Justice...
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67681
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]
Catalogue: Law

 , Also by de Heeren van den Gerecht der Steden Haarlem en Amsterdam gesamentlijk gearresteert en op den 11 Maart 1700 binnen de Stad Amsterdam gepubliceert is een nieuwe Ordonnantie op het Vracht-loon (...)
Also by de Heeren van den Gerecht der Steden Haarlem en Amsterdam gesamentlijk gearresteert en op den 11 Maart 1700 binnen de Stad Amsterdam gepubliceert is een nieuwe Ordonnantie op het Vracht-loon (...)
Printed decree stating the newly established transport fees ("Vracht-loon van de Pakken") between Haarlem and Amsterdam and other nearby villages by water transport ("met de Veer-schuyten van wederzijds Steden en omleggende Plaatsen overgerbragt werdende"), listed according to product type. The listed products vary from groceries like butter, fish, cheese and wine, to practical household items like suitcases, writing paper and pots and pans. Amsterdam, Jan Rieuwertsz, 1700. Single folded sheet (50x37.5 cm) pasted on a strip in a plain paper folder, printed on one side with a contemporary handwritten note on the back: "Bestellen tot Haarlem en Amst." which translates as: "deliver to Haarlem and Amsterdam". The fold lines have been repaired in a few places by backing the worn spots with small pieces of paper. With the Amsterdam city crest at the top of the page and a beautiful decorated initial. Ex library stamp on the front of the cover: Bibl. G.A. Den Haag. Not found in STCN.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67874
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP¥ 22518]
Catalogue: History Law

 
---
Alzo aan myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) [d.d. 14-5-1754. Verbod op twee boekjes]. Amsterdam, S. Lamsveld, 1754.
Plano, 1 blad. Met stadswapen Amsterdam in houtsnede. C2516l Knuttel, Verboden boeken, 146 en 379; Wagenaar XXII 166; Jongenelen, Smaad tot erger, nr. 40. Verbod op twee geschriften die 'seditieus, lasterlyk en verderffelyk voor het gemeene welzijn' zijn, te weten: 1) Het gedrag der stadhouders gezinden verdedigt d
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55109
€  258.75 [Appr.: US$ 278.58 | £UK 222.25 | JP¥ 40533]

 
---
Ampliatie op het reglement den 28. November 1691 gemaeckt, over d'onkosten op criminele Justitien in de ampten van Veluwen en Veluwen-Zoom voorvallende. Arnhem, v. Biesen, 1695.
4°, (6) pag., zware vochtschade.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54641
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]

 , Ampliatie van de dyck-regten der vier boven-ampten des Nymeegsche Quartiers, voor soo veel de dycken langs de Waal zyn geleegen
Ampliatie van de dyck-regten der vier boven-ampten des Nymeegsche Quartiers, voor soo veel de dycken langs de Waal zyn geleegen
Arnhem, Wed. van H. van Goor, 1763, 12pp. Titlepage with large vignette, softcover marbled paper binding. Bookplate of Prof. G.P. van de Ven.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69531
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP¥ 22518]
Catalogue: Law

 , Antiqui Icti Consilia
Antiqui Icti Consilia
Manuscript, Latin, 32x22 cm, 323 pp., full parchment binding with later leather closure strips, modern endpapers added, some resauration visible on the spine. The bookblock is solid and the handwriting clear. Considerable waterdamage in the back of the book. Probably written around 1630. The manuscript consists of a collection of civil and criminal legal advice. Advisors mentioned are: W. de Cocq, A. Berendrecht, E. Zimmer, Corn. du Quesnoy, H. Sonnius, J. Vermeer, C. van Cuyck, J. Herweyers, S. van Veen, J. de Haerlem, C. Alpen, F. Hey, Adr. Snoeck, G. Hamel, J. Banckem, J. Treslong, M. de Pottere, A. Goes, P. Peckius, Elb. Longoe, W. Cats, C. Bosch and M. Poets. Often located in The Hague. With an alphabetical index between page 144 and 145 (unnumbered).There seems to be a connection with a printed version of such legal advice, though the content is not identical. Compare: "Consulatien, advysen en advertissementen, gegeven en geschreven by verscheide treffelyke rechts-geleerden in Holland en elders. Afgescheyden in VI. Deelen (...)" Amsterdam/Utrecht, Jan Boom/Jacob van Poolsum, 1728. From the collection of Jelle Kaspersma and Alie Vinke (2010).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69343
€  799.25 [Appr.: US$ 860.5 | £UK 686.5 | JP¥ 125202]
Catalogue: Law Manuscripts

 
---
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland van den 13-4-1870, in zake no. 320. De voorzitter van het Waterschap De Lemstersluis appellant, contra jhr. W. van Andringa de Kempenaer geintimeerde. Overdruk Leeuwarder Courant 5-6-1870.
Bedrukt omslag, 55 pag. C2572l Wilco van Andringa de Kempenaer, wonende te Lemmer, was administrateur van De Lemstersluis. Hij was bij vonnis van de rechtbank te Sneek d.d. 22-6-1868 uit deze functie ontslagen, maar bleef doorwerken omdat hij dit ontslag onterecht achtte. Redenen o.a.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55168
€  55.20 [Appr.: US$ 59.43 | £UK 47.5 | JP¥ 8647]

 
BELGIE, JUPILLE, BAUPAIN, BELLEFLAMME--- Stuk in een rechtszaak te Juppille tussen Hubert Baupain en Bertrent Belleflamme, acteur, d.d. 1788. Manuscript, 4 pag.
M13218A
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 49365
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP¥ 5044]
Catalogue: Law Manuscripts

 
[Leeuwen, Simon van]
Bellum juridicum, ofte den oorlogh der advocaten, bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende. Amsterdam, H. en wed. D. Boom, 1683.
4°, gebonden in geheel perkament, (6)+726+(10) pag. Iets los in de band.C0882l Dekkers pag. 99 nr. 15; Roberts pag. 299 (als door A. Swaanswyck). Eerste editie van dit beroemde werk waarin opinies pro en contra van een honderdtal rechterlyke beslissingen worden gegeven. De hier beschreven rechtspraak geschiedde voornamelijk voor rec
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53555
€  488.75 [Appr.: US$ 526.2 | £UK 419.75 | JP¥ 76562]
Catalogue: HOLLAND Law

 
Berigt van het Hof van Holland d.d. 23-12-1728 of ambachtsheren permissie mogen geven of weigeren tot het uitoefenen van neringen in hun ambacht. Gedrukt, folio, 4 pag.
M14121
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57954
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP¥ 5044]
Catalogue: Heerlijke Law

 
---
V.P.A. Bloedigen Haegh of 't Godsalig af-sterven van Jacob de Graef de jonge op den 29-6-1672 (...) en N.V.M. noyt-gehoorde wreede broedermoort van de heeren mrs. Cornelis en Jan de Wit (...) Treurspel. Hantwerpen, Kees Voorvechter, [1672].
4°, sierpapier omslag, 48 pag. Geillustreerd met 8 (van de 14) gravures buiten de collatie.C2806l Knuttel 10465 (noemt geen illustraties); Tiele 6357. Het toneelstuk bestaat uit 14 'vertooninghen' en is qua tekst compleet. Aanwezig de prenten behorende tot de 'vertooninghen' 1,4,5,6,7,12,13,14. Het stuk is in tegenovergestelde geest geschreven als het
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55316
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP¥ 22518]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page