Antiquariaat Goltzius: Agriculture
found: 20 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Bericht wegens eene verbeeterde toethaspel, aan de Nat. Ned. Huishoudelijke My. aangeboden door de spin-en weef fabricq te Monnickendam, waarvan eigenaars en directeuren zijn P.Slicher, C.S. Volmer, A.Volkerse en C.Peereboom en Zoon, Haarlem, Loosjes [1804] 6 pag. met uitvouwbare gravure.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 23888
€  46.00 [Appr.: US$ 49.53 | £UK 39.5 | JP¥ 7206]
Catalogue: Agriculture

 
Bibliotheque rurale institue par le Gouvernement, manuel de culture. Brussel, Stapleaux, 1850, 259 pag., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 23976
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]
Catalogue: Agriculture

 , Centsprent: Hier ziet gy Jonge Jeugd mits dezen, De Vier-getijde des Jaars geprezen. 86.
Centsprent: Hier ziet gy Jonge Jeugd mits dezen, De Vier-getijde des Jaars geprezen. 86.
Catchpenny print. Children’s print showing the four seasons and corresponding activities. The first illustration, spring, shows farmers sowing in the foreground, and pruning trees in the back, accompanied by the verse ‘De vroege Lente praald met keur van schoone Bloemen / Die elk om haar Cieraad / en heerlijkheyd mag roemen.’ Summer depicts people and a cowing resting in the field, where the trees have come into leaf, and while in the background a couple is taking a stroll. The verse below reads: ‘De Zomer schenkt vermaak aan Klaverrijke Dalen / Daar Menchen / ende Vee / een frissen adem halen.’ In autumn, men are moving baskets and barrels, and transporting them by ship, accompanied by the verse ‘De Herfst is waard geroemt / die schenkt ons Wijn / en Kooren / Met overvloed van [?] / als uyt een vollen [?]’ The illustration of winter, is an Avercamp-like winter scene on ice, with people skating and on sleds. In the right a man is drowning in a hole in the ice. ‘Des Winters heyd men snel / op schaatsen / en met slede / Maar zit men by het Vuur / men is ook welt te vreede.’Amsterdam, J. Kannewet (1723 - 1780); via Hendrik van der Putte, Amsterdam (1761-1765) whose address is mentioned on the print: ‘t’ Amsterdam / Gedrukt by de Erve Hendrik van der Putte / Papier en Boekverkopers op ‘t Water in de Lootsman’; numbered ‘86’ in upper right corner.Van der Putte brought many prints on the market for Johannes Kannewet, but printed them under their own name, like they did for this print.l 4 woodcut illustrations (each ca. 11 x 16 mm) on paper; hand coloured in blue and brown; under each image a 2-line verse; total: 315 x 415 mm; some small grey stains (or later colouring by hand?); small restorations on verso.De Meyer p. 188, Boerma p. 771 (Lange 86).Provenance: collection Maurits de Meyer. CP052
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 63349
€  402.50 [Appr.: US$ 433.35 | £UK 345.75 | JP¥ 63051]

 
Extract register staats-besluiten Bataafse Republiek d.d. 9-9-1805 betr. instelling van Commissien van Landbouw in de Republiek.
8o, 2+10+13 pag. M14394
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58208
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]
Catalogue: Agriculture

 
[Heidemaatschappij]
Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 t.g.v. haar 40-jarig bestaan.
701 p., geb., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19550
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]
Catalogue: Agriculture

 
Mededeelingen betreffende den Nederlandschen landbouw, van de Geldersche maatschappij van landbouw en de Overijsselsche Vereeniging ter ontwikkelin van Provinciale Welvaart over 1850
Arnhem, G.J. Thieme, 1850, 156 pages, contemporary half linnen binding, gold lettering on spine, illustrated (with amongst others woodcuttings of Farms, cattle etc.), topics: boerenwoning, Varkens-mesten, veeveredeling, boekhouden, Leicester schapen etc.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64268
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]
Catalogue: Agriculture

 , 'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
General Trade Journal (Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad), nr. 6412, Monday June, 28th 1852. This edition is about the exposition of the diligence of all the nations in the world LVIII accompanied by drawings about the equipment for agriculture and horticulture. There is also a section of foreign news from England, Germany and France. l Measurements: 485 x 305 mm. Condition: Age-related discolouration, foxing, with a fold down the middle and a bit tattered.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62131
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP¥ 4504]

 
Programma van het XXVIIe Nederlandsch Landhuishoudkundig congres te houden te Delft 7-10 juli 1873, Delft [1873], 25 pag., gedrukt.
M14396
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58210
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP¥ 4504]
Catalogue: Agriculture

 
Programma voor de Algemeene tentoonstelling van vee, zuivelbereiding, voortbrengselen van en werktuigen voor landbouw, bloemgewassen, tuinvruchten en tuinsieradente houden door de afdeeling Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van Landbouw
1853. 30 pp. Lacks wrapers.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66146
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP¥ 4504]
Catalogue: Agriculture

 
Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Gedenkboek 1904 - 1929. Wildervank [1929]
73 p., geïll. (met lijsten van leerlingen en personeel)
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19412
€  27.60 [Appr.: US$ 29.72 | £UK 23.75 | JP¥ 4324]
Catalogue: Agriculture

 
Veenkoloniale Boerenbond. Gedenkboek 1903 - 1928.
102 p., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19410
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP¥ 4504]
Catalogue: Agriculture

 
Edelman, C.H.
De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe.
446 p., geb., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19250
€  34.50 [Appr.: US$ 37.14 | £UK 29.75 | JP¥ 5404]
Catalogue: Agriculture

 Emaus, Gerardus de Micault (1798-1863), Rural landscape.
Emaus, Gerardus de Micault (1798-1863)
Rural landscape.
Rural landscape with shepherds, goats and crop farmers. Cloudy sky. Signed on the top left: 'G. Emaus f, 1861'. On verso collector's mark: Rijksprentkabinet of the Leiden University (L.700b and L.1665). Rare. l Etching on paper; plate mark: 163 x 246 mm; total 187 x 270 mm; state II/2, evenly yellowed paper; on verso traces of previous mounting.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62638
€  253.00 [Appr.: US$ 272.39 | £UK 217.25 | JP¥ 39632]

 
Koenen, H.J.
De Nederlandsche boerenstand historisch beschreven, Haarlem 1858, 155 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 23820
€  51.75 [Appr.: US$ 55.72 | £UK 44.5 | JP¥ 8107]
Catalogue: Agriculture

 
Liebig, Jusues
Des engrais artificiels, Brussel 1846, 40 pag., orig. paper covers.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 23732
€  34.50 [Appr.: US$ 37.14 | £UK 29.75 | JP¥ 5404]
Catalogue: Agriculture

| Pages: 1 | 2 | - Next page