Antiquariaat Goltzius: Waterschapsgeschiedenis
found: 39 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
M.
Herinnering aan onzen togt naar eenige Noordhollandsche dorpen, overstroomd op den 4-2-1825. Amsterdam, M. Westerman, 1825, [gedicht].
Zonder omslag, 23 pag. Knuttel 25463 Ondertekend: Edam 3-3-1825, M.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43236
€  92.00 [Appr.: US$ 99.05 | £UK 79 | JP¥ 14412]

 
[Swart,N.],
Historisch tafereel van den zwaren watersnood op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel 1826.
Origineel karton, 35+411 pag., met uitslaande tabel, mist de kaart en de 5 platen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52058
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP¥ 22518]

 
-
[1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand 1775 voorgevallen. Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. [Gebonden met:] [2] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwse in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [En met:] [3] Berichten zich bepaalende van den 18 November 1775 tot den 30 dito, wegens het verongelukken, stranden, aan de grond zitten, lek, masteloos en roerloos geworden zynde scheepen. Amsterdam, J. Vriese, 1775.
Geheel perkamenten band uit de tijd, [1] (4)+241 pag., geillustreerd met uitvouwbare kaart van de Zeevangk bij Edam, [2] 8+118+(2) pag. [3] 25 pag. Het derde werk is zeldzaam (Knuttel 19109). B1902
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 50991
€  1121.25 [Appr.: US$ 1207.18 | £UK 963 | JP¥ 175643]

 
Hoe koud het was, en...... hoe warm!, 2e druk, Delft, Braat, 1931 [winter 1928/29]. Oblong, 103 pag., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42004
€  20.70 [Appr.: US$ 22.29 | £UK 18 | JP¥ 3243]

 
Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoogopperwater op de rivieren de Lek, de Waal, de Maas en Merwede (.....) benevens de dijkregeling van al de dijkscollegien der Dienst-orde langs de rivieren, gearresteerd bij Koninklijk besluit 3-1-1821, Zaltbommel, Noman, 1821. 12o, van papieren omslag mist het voorplat, 4+30+ (2) pag.
Aan het slot: besluit 15-3-1821 tot instelling van een commissie: O. Repelaer van Driel, F. van Leyden.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43734
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP¥ 5044]

 
-
Tafereelen uit den Algemeenen Watersnood van Februari 1825, Opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. Amsterdam, Meeuwissen, [1825].
Gebonden in origineel bedrukt karton, (4)+92 pag. Geillustreerd met gravure op de titelpagina door C.C. Fuchs en 3 paginagrote gravures, allen fraai handgekleurd. Drempelvers van H.W. Heinsius Az.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43190
€  454.25 [Appr.: US$ 489.06 | £UK 390.25 | JP¥ 71158]

 
F.
Uitboezemingen bij den algemeenen watersnood in Februari 1825, Rotterdam, v.d. Sprong, 1825 [twee gedichten op de watersnood in Noord-Holland]. Papieren omslag, 4+16 pag.
Knuttel 25460
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43302
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]

 
-
Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1882 op 1883. 's Gravenhage, v. Cleef, 1883.
4°, origineel bedrukte kartonnen band, 132 pag. Met uitslaande platen en tabellen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43214
€  69.00 [Appr.: US$ 74.29 | £UK 59.25 | JP¥ 10809]

 
[Kruijff, H. de; e.a.]
Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende van de opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741.
4°, sierpapier omslag, (4)+36 pag. Betreft Alblasserwaard, Culemborg en Overbetuwe.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43208
€  339.25 [Appr.: US$ 365.25 | £UK 291.5 | JP¥ 53143]

 
[Kruijff, H. de; e.a.]
[1] Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende vande opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741. [Gebonden met 2:] Verhaal van de wyze op welke de penningen ten behoeve der noodlydenden in de overstroomde landen van Gelderland en Holland in den aanvang des jaars 1741 te Amsterdam en elders ingezameld bestierd en besteed zijn. Amsterdam, Tirion, 1742. [En met 3:] Verhaal van de droevige waternood en inbreuken van een groot gedeelte van Gelderland en Holland in 't laatst van den jare 1740 en in den beginne van 't jaar 1741. Amsterdam, J. ten Houten, 1741.
4°, gebonden in half leren band uit de tijd, [1] (4)+44 pag. [2] 31 pag. [3] 40 pag. Het derde werk bestaat uit het Verhaal, met vier vervolgen, samen 40 pag. Het tweede werk is waarschijnlijk geschreven door Cornelis van Laer en Wilhelm van Maurik, organisatoren van de inzameling te Amsterdam.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51087
€  684.25 [Appr.: US$ 736.69 | £UK 587.75 | JP¥ 107187]

 
Bergh, S.J. van den
Voor de overstroomden. Februari 1850, 4e druk, 's-Gravenhage, Fuhri, 1850. Zonder omslag, 7 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42014
€  34.50 [Appr.: US$ 37.14 | £UK 29.75 | JP¥ 5404]

 
Bergh, S.J. van den
Watersnood. Een gedicht, 5e duizend, 's-Gravenhage, De Graaf, 1855.
Origineel bedrukt papieren omslag, 8 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43330
€  34.50 [Appr.: US$ 37.14 | £UK 29.75 | JP¥ 5404]

 
Blanken Jz., A.
Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januari 1820. 's Gravenhage, Van Cleef, 1820. [betreffende Alblasserwaard].
Sierpapier omslag, 6+28 pag. Gedrukt t.b.v. de noodlydenden in den Alblasserwaard.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43218
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]

 
Blanken Jz., J.
Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes. Utrecht, Paddenburg, 1829.
4°, met sierpapier beplakt kartonnen omslag, 6+66 pag. Geillustreerd met handgekleurde uitslaande gravure van de sluis bij Vreeswijk.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43222
€  258.75 [Appr.: US$ 278.58 | £UK 222.25 | JP¥ 40533]

 
Bleiswyk, Pieter van
Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (...) uit het Latijn vertolkt (...) vermeerderd, door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon: Van Hoogeveen, 1777].
Kartonnen omslag, 16+294 pag. Geillustreerd met 2 uitvouwbare gravures. Oude eigendomsmerken met pen: Van Maanen; J. Kloos 1896.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51051
€  799.25 [Appr.: US$ 860.5 | £UK 686.5 | JP¥ 125202]

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page