Antiquariaat Goltzius: Manuscripts
found: 1239 books on 83 pages. This is page 1
- Next page

 
128 kwartieren Jhr Mr Jacob III v.d. Lely v. Oudewater. Manuscript 8 pag., begin 20e eeuws.
Betreft de kwartieren V.d. Lely, Van Schagen, V. Assendelft, V. Beresteyn, Van Groenevelt, Bogaard, Vliedhoorn, Des Quiens, alle 15e - 17e eeuw. M14153
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57986
€  86.25 [Appr.: US$ 91.97 | £UK 74 | JP¥ 14095]

 , 16 coloured postcards in Souvenir cover: The Battle of Waterloo (16 ansichtkaarten mbt Waterloo)
16 coloured postcards in Souvenir cover: The Battle of Waterloo (16 ansichtkaarten mbt Waterloo)
Measurements: 95 x 146 mmCondition: Age-related discolourationRough outline: 16 coloured postcards of the Battle of Waterloo, packed in one envelope. This envelope reads ‘Souvenir de Waterloo. 10 vues choisies couleurs’. Six are loose, the others are still attached to each other.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62085
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]

 
AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, HEYCOOP--- Verklaring van schepen Ruijter, d.d. Aarle Rixtel 29-11-1788, betr. een boete in de verponding van goederen van de wed. Hendrik van Ommeren (begraven 10-1-1788), te betalen door mr. J.C. van Ommeren en diens zuster, de vrouw van Martinus Heycoop. Manuscript, folio, 3 pag.
M12326
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48462
€  86.25 [Appr.: US$ 91.97 | £UK 74 | JP¥ 14095]
Catalogue: Manuscripts

 
AARLE RIXTEL, V. OMMEREN, PIEK--- Acte d.d. 11-7-1760 betr. verpachting door H. van Ommeren van hooi op land te Aarle Rixtel van Johannes Roschaes Piek en van de wed. van de advocaat Piek. Manuscript, folio, 4 pag.
M12344
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48480
€  32.20 [Appr.: US$ 34.34 | £UK 27.75 | JP¥ 5262]
Catalogue: Manuscripts

 
ABCOUDE, GOUSSET, BUYS Verklaring van Johannes Gousset, schout van Abcoude, betr. het huwelijk van Claas Symens Buys en Maritie Jans Buys, dd Weespercarspel 7-1-1717. 1 p., folio, manuscript.
M5700
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 13609
€  74.75 [Appr.: US$ 79.71 | £UK 64 | JP¥ 12216]
Catalogue: Manuscripts

 , 'Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen'.
'Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen'.
First edition of the Dutch imitator of the successful magazine Punch, created by journalist Willem Smalt (1853-1915) and illustrator Jan Linse (1843-1906). They created the character Abraham Prikkie as main character in the weekly satirical magazine 'Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen'. This magazine consisted of four pages. Complete first edition.l Measurements: 290 x 242 mm. Condition: Age-related discolouration, foxing, some creases and a fold down the middle.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62133
€  63.25 [Appr.: US$ 67.45 | £UK 54.25 | JP¥ 10336]

 
Acrosticon op Gijsbert van Beresteyn, d.d. 1673. Manuscript, 4o, 3 pag., 17e eeuws.
Ondertekend door Nicolaus Druartus. M14152
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57985
€  172.50 [Appr.: US$ 183.94 | £UK 147.75 | JP¥ 28190]

 , Acte waar bij Frans Dirckzoon, als man en voogd van Stijn Allert Dircxzoonsdochter ter eenre en Arentgen Symonsdochter weduwe van denzelven Allert Dircxz ter ander zijde verklaaren, dat de nalaatenschap van gem[elde] Allert Dircxz. tusschen hun gescheiden is in d[ato]15 January 1546.
Acte waar bij Frans Dirckzoon, als man en voogd van Stijn Allert Dircxzoonsdochter ter eenre en Arentgen Symonsdochter weduwe van denzelven Allert Dircxz ter ander zijde verklaaren, dat de nalaatenschap van gem[elde] Allert Dircxz. tusschen hun gescheiden is in d[ato]15 January 1546.
Folded parchment document dated to 15 January 1546, with two parchment strips at the bottom with damaged wax seals. It concerns the division of Allert Dircxz' estate (boedelscheiding, nalatenschap) between his widow Aerntgen Symonsdr. and Stijn Allert Dircxdr. Other names mentioned: Allert Boel Andriesz., Claes Jansz. and Chijs Claes Henricxsz. Harinck. The document passed before the aldermen of Amsterdam. l Manuscript
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69392
€  373.75 [Appr.: US$ 398.54 | £UK 319.75 | JP¥ 61078]
Catalogue: Manuscripts

 
ADEL, BEELAERTS VAN BLOKLAND, DRONKERS---
Brief van mr. J.M.G.A. Dronkers d.d. Wassenaar 1967, aan M.A. Beelaerts van Blokland met onjuisteheden en lacunes in het artikel van Beelaerts over Ned. adel in het Gedenkboek Hoge Raad van Adel 1967. Manuscript, 5 pag.Hierbij een soortgelijk schrijven van Corneille F. Janssen, d.d. Amsterdam 1967, manuscript, 3 pag., en een recensie van J.C. Maris in Ned. Leeuw 1967. M11490
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 46565
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]
Catalogue: Manuscripts

 
AELDERS, VAN DER HAER, KERSTEN Brief van D.B. (?) van der Haer aan R. Kersten Heerengracht 602 te Amsterdam, d.d. Leeuwarden 25-4-1831, manuscript, 2 p., 4º.
Betreft de nalatenschap van mej. E.L.I. Aelders, overleden in Frankrijk waarover Kersten een advertentie had geplaatst in de kranten. Er is kwestie of deze dame wel overleden is en of er een nalatenschap is. Van der Haer neemt Kersten zijn ‘evasive’ antwoorden op eerdere brieven kwalijk. ‘Hierbij’: een schitterende, opnieuw ‘evasive’ brief van Kersten, in het Frans, d.d. 7-5-1831, waarin hij o.m. meedeelt dat Mej. Aelders maitresse was van een groot Frans koning, op Petit Trianon verbleef, maar verder sluit hij de correspondentie met Van der Haer. 4 p., 4º.l M6396
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 14011
€  143.75 [Appr.: US$ 153.28 | £UK 123 | JP¥ 23491]
Catalogue: Manuscripts

 
Afscheid Mej. H. Smit, hoofd der school, Rehoboth Kleuterschool, Haarlem.
Album containing 8 original photographs dated 18 april 1935 donated to ms H. Smit, director of the Rehoboth Kleuterschool, Patrimoniumstraatt 19a in Haarlem, when she left the school, depicted are the classes, the staff, the festivities and all pupils and staff together/ photographer was J.S. Bremer of Amsterdam. Unique document.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65045
€  172.50 [Appr.: US$ 183.94 | £UK 147.75 | JP¥ 28190]
Catalogue: Manuscripts

 
Afschrif (Copy) van een proclamatie aan de inwoners van Pruisen en het armee bevel dd 14 december 1821 (bevel des generaals vorst van Wittgenstein). Manuscript, folio, 4 beschreven bladzijden. Uit het Duits vertaald.
M14635
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59259
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP¥ 4698]
Catalogue: Manuscripts

 
ALBERDINGK THIJM, VAN COOTH--- Vers van J.A. Alberdingk Thijm, d.d. 1868, voor het album amicorum van Dora van Cooth. Manuscript, 12° oblong, 2 pag.
Hierbij brief van dezelfde, d.d. 1877, aan prof. Van Cooth, 4 pag., en een gedrukt bidprentje van Dora C.J.L. van Cooth (1847-1900). M11144
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 46231
€  109.25 [Appr.: US$ 116.5 | £UK 93.5 | JP¥ 17854]
Catalogue: Manuscripts

 
Album met in manuscript de titel "Door de navolgende ingezetenen van Beekbergen is dit album (...) als blijk van hulde en waardeering aangeboden aan J. Boks, brievengaarder, bij gelegenheid van zijn 25 jarige ambtsvervulling, 1 October 1856-1881. 8o, 50 pag, goud op snee.
Op iedere pagina de naam van een ingezetene met diens beroep. Veel papierfabrikanten en ook o.m. H. Holtmans, societeitshouder, G. Boks, molenaar, W.J.H. Verkouteren, notaris, J.A. Heermans, directeur v.h. Beekbergerwoud, J.Th. Boks, molenaar, P.J. Israel, predikant, J. Doorenbos, predikant, J. van Eikeren, opzichter o.d. zalmteelt, J.H. Pottkemper, genealogist. M14297
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58111
€  287.50 [Appr.: US$ 306.57 | £UK 246 | JP¥ 46983]
Catalogue: BOKS Manuscripts

 , Album containing 12 Chinese watercolour drawings of punishment and torture.
Album containing 12 Chinese watercolour drawings of punishment and torture.
19th century, watercolour drawings on 8 pith paper leaflets, almost all drawings are damaged in the corners. Well executed drawings of men under punishment and torture and depictions of their jailors and executioners. Price reflects the state of these drawings. Rare chance to buy these interesting drawings collected in a 19th century (Dutch?) album. Album 16x25cm, front hinge almost loose, spine damaged, gilt lettering on front, leaflets 14,5x22,5cm, gilt edges, pith drawings 10,5x7,5cm.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66649
€  115.00 [Appr.: US$ 122.63 | £UK 98.5 | JP¥ 18793]
Catalogue: Manuscripts

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page