Antiquariaat Goltzius: Death
found: 21 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
--
Berichten en mededeelingen der Vereeniging voor lijkverbranding. Eerste t/m achtste jaargang 1876-1883.
Gebonden in half linnen, met: statuten etc.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56518
€  224.25 [Appr.: US$ 241.44 | £UK 192.75 | JP¥ 35129]
Catalogue: Death

 , BOLDINGH, HONDIUS, LEEUWARDEN Litho `Gezigt op den ingang van de stedelijke begraafplaats, Leeuwarden', met randschrift in pen `Reinier Jan Boldingh, geboren te Hoorn 8 maart 1838. Overleden te Leeuwarden 14 mei 1862. Begraven 17 mei afd. 1 regel 3 nr. 20'. In originele lijst uit de tijd. Voorts: grafstuk, vervaardigd o.m. van haar, voorstellende een grafmonument met de tekst `P.S.H. geb. 7 Sep. 1833 ovl. 1 juni 1887' en `M.B. geb. 7 Febr. 1868 ovl. 3 juli 1887'. Op verso het etiket `W. Ooms, kunsthaarwerker en graveur te Hoorn. Voorts verklaring van de letters: `Petronella Suzanna Hondius (gehuwd met Heiman Hendrik Boldingh, een broer van grootvader Claas Boldingh) en hun dochtertje Maria'. In eigentijds ovalen lijstje.
BOLDINGH, HONDIUS, LEEUWARDEN Litho `Gezigt op den ingang van de stedelijke begraafplaats, Leeuwarden', met randschrift in pen `Reinier Jan Boldingh, geboren te Hoorn 8 maart 1838. Overleden te Leeuwarden 14 mei 1862. Begraven 17 mei afd. 1 regel 3 nr. 20'. In originele lijst uit de tijd. Voorts: grafstuk, vervaardigd o.m. van haar, voorstellende een grafmonument met de tekst `P.S.H. geb. 7 Sep. 1833 ovl. 1 juni 1887' en `M.B. geb. 7 Febr. 1868 ovl. 3 juli 1887'. Op verso het etiket `W. Ooms, kunsthaarwerker en graveur te Hoorn. Voorts verklaring van de letters: `Petronella Suzanna Hondius (gehuwd met Heiman Hendrik Boldingh, een broer van grootvader Claas Boldingh) en hun dochtertje Maria'. In eigentijds ovalen lijstje.
m0070. Rechtsonder mist een stukje van het glas. Very intricate hairwork by Hoorn master W. Ooms. Wolterus Adrianus Ooms, engraver, born Hoorn 25 augustus 1832, died Hoorn 6 oktober 1906. See also: Karin Wester, Haar als liefdevol kunstobject, Klein en fijn als blijvende herinnering, Oud Hoorn, 2004.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10995
€  339.25 [Appr.: US$ 365.25 | £UK 291.5 | JP¥ 53143]

 , Burial King Willem III.
Burial King Willem III.
Official programme of the burial of King Willem III on Thursday, December 4th 1890. l Measurements: 630 x 463 mm. Condition: Age-related discolouration with a lot of folds and creases on the folding lines.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62141
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]

 , Burial of King Willem III.
Burial of King Willem III.
Programme of the burial of King Willem III on December, 4th 1890. This document is 5 pages long.l Measurements: 340 x 210 mm. Condition: Good.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62143
€  51.75 [Appr.: US$ 55.72 | £UK 44.5 | JP¥ 8107]

 , Centsprent: Hier ziet gij Steven van der Klok, / En al zijn hooggeroemde daden, / Waar hij zoo veel opzien trok, / En zich met eer zag overladen, N. 25.
Centsprent: Hier ziet gij Steven van der Klok, / En al zijn hooggeroemde daden, / Waar hij zoo veel opzien trok, / En zich met eer zag overladen, N. 25.
The history of Steven van der Klok, the diligent worker who sounds the bells, mows the grass, and catches fish. One day, however, he climbs a tree to fetch a bird’s nest and he falls to his death.Deventer, J. de Lange (1752 - 1849); via Schalekamp en van de Grampel, Amsterdam, whose address is mentioned on the print: ‘Te Amsterdam, bij Schalekamp en van de Grampel, op de N.Z. Voorburgwal over de N. Kerk.’ numbered ‘No. 25 in upper right corner.l 24 woodcut illustrations (each 45 x 57 mm) on handmade paper, hand coloured in red, blue and yellow; 2-line verses under each image; total: 415 x 335 mm; Pro Patria watermark, countermark: ‘A van Houtum & Zoon’; folded twice, several holes and parts missing from the margins.De Meyer p. 205, Boerma p. 777 (Lange 25).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 63248
€  201.25 [Appr.: US$ 216.67 | £UK 173 | JP¥ 31526]

 , Funeral King Willem III.
Funeral King Willem III.
Oversight of the composition of the funeral procession of King Willem III, held on December 4th 1890. l Measurements: 435 x 274 mm. Condition: Age-related discolouration, some foxing and a bit tattered.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62139
€  46.00 [Appr.: US$ 49.53 | £UK 39.5 | JP¥ 7206]

 
JOPPEN DE BEEGDEN --- Extract uit overlijdensregister Maastricht betr. het overlijden op 9-8-1840 van Petrus Th.H.B. Joppen de Beegden. Manuscript, folio, 1 pag.
M9480
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44581
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP¥ 4504]
Catalogue: Death Document

 , Mourning of King Willem III.
Mourning of King Willem III.
Regulations for the official mourning of King Willem III. l Measurements: 340 x 210 mm. Condition: Good.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62145
€  51.75 [Appr.: US$ 55.72 | £UK 44.5 | JP¥ 8107]

 , Music sheet: 'Treurtoonen' 1865.
Music sheet: 'Treurtoonen' 1865.
Measurements: 325 x 256 mmCondition: Age-related discolouration with a tear in the spine and on the cover and is a bit tattered.Rough outline: Sheet music on the occasion of the death of Her Majesty the Queen Widow and Grand Duchess of Russia etc, called ‘Treurtoonen’. Piano Forte by F. Dunkler and played on March, 17th 1865. Printed by F.J. Weygand & Comp.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62227
€  63.25 [Appr.: US$ 68.1 | £UK 54.5 | JP¥ 9908]

 
Nederlandsche gedenkstukken, opgerigt in de beide groote kerken te Delft, Delft, P. de Groot, 1829, 15 pag. + 7 grote litho's van grafmonumenten, papieren omslag, rug los, voorplat geraffeld en los, vlekkig.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 37792
€  103.50 [Appr.: US$ 111.43 | £UK 89 | JP¥ 16213]
Catalogue: Death

 
[TIMARETEN.] A. F[rese]
Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
Deel I, bevattende de stad Delft. 's-Gravenhage 1777, 26+144 p. Deel II, bevattende 's Gravenhage en Scheveningen. 's-Gravenhage 1778, 8+370 p. Veelal aangehaald als `Timareten'. Bewerking door A. Frese van de Collectio monumentorum rerumque maxime insignium Belgii Foederati... door Phileleutherum Timareten (= Th. Janssonius ab Almeloveen) uit 1684. In totaal verschenen van deze tweede (en laatste) uitgave drie deeltjes. Deel III, 1ste stuk, verscheen in 1781 en betreft Dordrecht. Dit laatste deeltje komt weinig voor. Het onuitgegeven vervolg is aanwezig bij de K.B.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64504
€  287.50 [Appr.: US$ 309.53 | £UK 247 | JP¥ 45037]
Catalogue: Death Heraldry

 
[TIMARETEN.] A. F[rese]
Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
Deel I, bevattende de stad Delft. 's-Gravenhage 1777, 26+144 p. Veelal aangehaald als `Timareten'. Bewerking door A. Frese van de Collectio monumentorum rerumque maxime insignium Belgii Foederati... door Phileleutherum Timareten (= Th. Janssonius ab Almeloveen) uit 1684. In totaal verschenen van deze tweede (en laatste) uitgave drie deeltjes. Dit is alleen deel I en zonder de platen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67633
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP¥ 6305]
Catalogue: Death Heraldry

 
BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C.,
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel 1 en II.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 292
€  86.25 [Appr.: US$ 92.86 | £UK 74.25 | JP¥ 13511]
Catalogue: Death Heraldry

 
BOSCH, R.P. VAN DER,
Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
Een wat onevenwichtig werk dat teksten geeft op grafmonumenten, grafstenen en gedenktekens in het gehele land, verzameld aan het eind van de 19de eeuw door de in mei 1900 overleden auteur. Dus 2 à 3 decennia vóór de optekeningen van Bloys van Treslong Prins. Uitgave door de genealoog D.G. van Epen. Uitvoerig naamregister.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 346
€  78.20 [Appr.: US$ 84.19 | £UK 67.25 | JP¥ 12250]
Catalogue: Death Heraldry

 
Dagley, Richard (ca. 1765-1841)
The Antiquary [Death's Doings (publication title), 1828]
Plate from Richard Dagley's book: 'Death's Doings; Consisting of Numerous Original Compositions, in Verse and Prose, the Friendly Contributions of Various Writers: Principally Intended as Illustrations of Thirty Copper-plates Designed and Etched by R. Dagley.' The poem dedicated to the Antiquarian is composed by Cheviot Tichburn and it extends from page 199 to 201, introduced by this etching. The expresses a sort of criticism towards this profession that rather than looking at the present and take action is totally devoted to the past. Yet when death shows up in his shop, holding a shield bearing the antiquarian's name he cannot do anything but leave is life along with all the treasures he collected and was about to sell. Monogrammed on the bottom right: 'RD', inscribed on the shield held by death: 'HIC / JACET / JONATHAN / OLDBUCK / F.A.S. / Obit'l Etching and engraving on paper, cut on the right side on plate mark; total: 209 x 126 mm; some stains on the plate and along the margins, pencil annotations within plate and on he verso, referring to the provenance of the plate, mounted in passepartout
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60902
€  172.50 [Appr.: US$ 185.72 | £UK 148.25 | JP¥ 27022]

| Pages: 1 | 2 | - Next page