Antiquariaat Goltzius: Theologie
found: 28 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
[Villiers, abbé de]
L'Art de prescher. Cologne, Pierre du Marteau, 68 pag.
Gebonden in geheel leer. Niet in NCC, Worldcat, Barbier I pag. 294. Gedicht, 'a un abb', over de kunst van het prediken.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42911
€  201.25 [Appr.: US$ 216.67 | £UK 173 | JP 31526]
Catalogue: Theologie

 , Biblia, dat is de gansche H. schriftuer des Ouden en Nieuwen Testaments, naar de oversettinge van D.M. Lutherus
Biblia, dat is de gansche H. schriftuer des Ouden en Nieuwen Testaments, naar de oversettinge van D.M. Lutherus
CONVOLUTEAmsterdam, gedrukt voor 't Consistorie der Luthersche Gemeente, [ca. 1780?], 4to., full leather binding with blind tooled decorations, ribbed spine, with two brass closures, [22 pp.]+144+84+170ff., the binding is in good condition with intact clasps, intact headbands and minor wear, the book block has some loose pages (including the titlepage, the preface and a page of the index) and some waterstains. With an engraved titlepage (I.C. Philips inv. et fecit 1723), some decorative initials and endpieces, and 5 fold out engravings depicting various maps.BOUND WITHHet boek der Psalmen, nevens Christelyke gezangen, ten gebruike der Gemeente toegedaan de onveranderde Augburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in dichtmaat gebragt, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Amsterdam, Pieter Meijer, Johannes Strander, Anthonie Eichhorn, 1779, 4to., 193+[15]+49 pp. With an engraved vignette on titlepage, acknowledged and signed as a valid copy by E.F. Alberti and J. Klap. l Convolute, bound with: Het boek der psalmen, Amsterdam 1779.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43032
€  2300.00 [Appr.: US$ 2476.26 | £UK 1975 | JP 360294]

 
--
Christelijk Museum Jrg. 4 (1852) en 5 (1853). gebonden in 2 half linnen banden. Prijs samen:
Gell. met getinte litho's van plaatsen in het Heilige Land.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57244
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]
Catalogue: Theologie

 
[Mattsperger, M. / G.P. Hondius]
De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van bybelsche spreuken verklaart worden, tot vermaak der jeugd. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, D. Onder de Linden, 1793 [op gegraveerde titelplaat: 1792].
Half leren band uit de tijd, (12)+150+(24) pag. Geillustreerd. Deze zogenaamde kinderbijbel bevat een titelprent met uitlegging, een voorrede d.d. 4-3-1720 (6 pag.), 150 paginagrote gravures elk met enkele regels tekst, en een Sleutel van (24) pag. Het boek is een bewerking door G.P. Hondius van M. Mattsperger, Geistliche Herzens-einbildungen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43016
€  281.75 [Appr.: US$ 303.34 | £UK 242 | JP 44136]
Catalogue: Theologie

 
Augustin, Saint / F. de Villeneuve de Vence
Les deux livres de S.Augustin de la grace de Jesus-Christ et du peche originel, traduits en Francois sur l'edition des P.P. B.B.de la Congregration de Saint Maur, Paris, Babuty 1738.
12o, Gebonden in geheel leer uit de tijd, 47+330 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 41670
€  103.50 [Appr.: US$ 111.43 | £UK 89 | JP 16213]
Catalogue: Theologie

 
Berkum, H. van
De Labadie en de Labadisten. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk, 2 delen in 1 band, Sneek, v.Druten & Bleeker 1851.
Gebonden in modern linnen, 8+190+(2)+220 pag., met afb. op titelpagina van de afscheidsrede van De Labadie op de boot naar Hervord.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42002
€  97.75 [Appr.: US$ 105.24 | £UK 84 | JP 15312]
Catalogue: Theologie

 
Bonnet, G.. en D. van der Kemp
Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 27866
€  115.00 [Appr.: US$ 123.81 | £UK 98.75 | JP 18015]
Catalogue: Theologie

 
Comalada, Miquel
Den schat der sielen, daer in de mensche zeer lieflijc onderwesen wordt hoe hy door t'afsterven synder zonden, quade lusten ende begheerten, verkrijghen mach de volkomen liefde Godts (...) door eenen oprechten liefhebber Godts, eerst in Spaensche sprake gheschreven, ende nu nieu overghezet. Rotterdam, v. Waesberghe, 1620.
Perkamenten omslag uit de tijd, (128) pag., met houtsnede op titelpagina. B1986.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51075
€  454.25 [Appr.: US$ 489.06 | £UK 390.25 | JP 71158]
Catalogue: Theologie

 
Comrie, Alexander
Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, 3e druk, Leiden/ Amsterdam, Hasebroek/ Byl, 1747, (16) + 397 + (47) pag. [ Gebonden met:] Dezelfde, Het A.B.C. des geloofs, 6e druk, Leiden, Hasebroek, 1751, (14) + 171 + (1) pag. Halfleren band.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 38818
€  109.25 [Appr.: US$ 117.62 | £UK 94 | JP 17114]
Catalogue: Theologie

 
Domela Nieuwenhuis, F.J.,
De hooge feesten der christelijke kerk in derzelver oorsprong en bestemming, Leeuwarden 1834.
Orig. karton, 6+219 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56454
€  27.60 [Appr.: US$ 29.72 | £UK 23.75 | JP 4324]
Catalogue: Theologie

 
Erasmus, D.
Enarratio in psalmum I. Leiden, Maire, 1644. [gebonden met:] Enarratio triplex in psalmum XXII. [en met:] Enarratio pia juxta ac docta in psalmum XXXIV. Leiden, Maire, 1652. [en met:] Concionalis interpretatio plena pietatis in psalmum LXXXVI. Leiden, Maire, 1652.
12, (12)+108+(4)+138+211+216 pag. Mooi exemplaar. Parafrases op de psalmen 1, 22, 34 en 86, waarin Erasmus de vraagstelling of situatieomschrijving van deze psalmteksten vergelijkt met eigentijdse vragen en problemen. B1240.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42773
€  569.25 [Appr.: US$ 612.87 | £UK 489 | JP 89173]
Catalogue: Theologie

 
Fortin de la Hoguette, Philippe
Testament ou conseils fideles d'un bon pere a ses enfants. Leiden, J. Sambix [gedrukt door J. Elzevier], 1655.
12, geheel perkament uit de tijd, (32)+320 pag. Goed exemplaar. Willems 761 (herdruk van de editie 1653, Willems 722).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42763
€  172.50 [Appr.: US$ 185.72 | £UK 148.25 | JP 27022]
Catalogue: Theologie

 
Hornius, Georgius / B. Bekker / M. Leydekker
Kerkelyke en wereldlyke historie, van de Scheppinge des werelts tot (...) 1666 (...) laatste druk. Amsterdam, J. Rotterdam, 1735.
Gebonden in geheel leren band uit de tijd, (16)+392+(30)+78+(8)+62+(4)+146+(9) pag. Geillustreerd met gegraveerde titelpagina en gravures in de tekst. Bevat ook: B.B. en P.S., Hornius korte en klare inleydinge; B. Bekker, Kort begryp, 1734; en M. Leydekker, Georgii Hornii Historia ecclesiastica continuata, 1734.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43162
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP 22518]
Catalogue: Theologie

 
Jacobi [Jacobsz], Heyman / Joan Fonck
Sondaags schoole of uytlegginge op de Evangelien van de Sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], erven wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met:] Heylige-daags schoole inhoudende schoone uytlegginge op de Evangelien van de Heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], erfgen. wed. C. Stichter, z.j.
Gebonden in geheel leer met koperen sluitklemmen (mist 1 klem), (16)+335+234+(6) pag. Geillustreerd met een groot aantal houtsneden, enkele gesigneerd C. v. S[ichem]. Rooms-katholiek schoolboek, voor het eerst verschenen in 1623. Deze druk van 1761 niet in STCN. Met 18e en 19e eeuwse familieaantekeningen van Brederode, Broekmeyer, van Room en Burgh, Straver, Verbij. B1494.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43026
€  258.75 [Appr.: US$ 278.58 | £UK 222.25 | JP 40533]

 
Josephus, Flavius / J. Basnage
[1] Alle de werken van Flavius Josephus. Amsterdam, M. Schagen, 1732. [2+3] Jacob Basnage, Vervolg op Flavius Josephus of Algemene historie der Joodsche naatsie. 2 delen, Amsterdam, Onder de Linden, Delft, Boitet, 1726-1727.
Folio, gebonden in drie geheel leren banden met rugversiering, (28)+790+(26)+106+(18)+(42)+1940 pag. Royaal geillustreerd door J. en K. Luyken. Zeer fraaie en complete set. B1594.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43126
€  914.25 [Appr.: US$ 984.31 | £UK 785.25 | JP 143217]

| Pages: 1 | 2 | - Next page