POSTKANTOREN DEN HAAG, ROTTERDAM EN LEIDEN Publicatie betr. de aanbesteding van vernieuwingen en onderhoud aan de koninklijke postkantoren te Ďs Gravenhage, Rotterdam en Leiden, Ďs Gravenhage 1833, 1 blad, plano, gedrukt.
STAUB, L., Portrait of Herrmann Boerhaave.
Rapport nopens den wettigen en noodzakelyken Invloed van de Burgery der Stad Haarlem op haare Vertegenwoordigers, ter Vergadering van de Heeren Raden en Vroedschappen, uitgebragt door de Heeren Burgemeester van Dam, Schepen de Lange, Oud-Burgemeester Kuits, Oud-Schepen van Styrum, Pensionaris van de Kasteele, en Secretarissen van Schuylenburch en Graswinckel, als by Resolutie van den 29 April 1787 (...).
HAEN, WILLEM DE, Siege and relief of Leiden
LEPAUTRE, JEAN, Voorbeelden van anticque schoorsteenen, cabinetten, geridons, tafels en spiegels [...]
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes