Draisma de Vries, A De wadden polders, eene studie.
ĎHollandsche Penning-magazijn voor de jeugdí: Het drooge-dok te Vlissingen (dry-dock/ droogdok Vlissingen) 1840.
VRIES, M.N. DE, Altoosdurende Kantoor- alsmede Zakalmanak
MARE, PIETER DE (1757-1796), Father smoking a pipe with a child in harness
MIERIS, F. VAN, Letter dated 20 July 1739 written by F. van Mieris to J. Reeland concerning the nobels (edelen) of Ridderschap van Holland.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes