Burgerlijke stand [Uittreksel geboorteregister]
DUYVIS, DEBORA, View of a city's edge
Hugo de Groot, statue of Hugo de Groot by F.L. Stracke in Delft.
ROBERTSON, W., Historie der Regeering van Keizer Karel den Vyfden Benevens eene inleiding tot dezelve, Bevattende een Tafereel van de vorderingen der Maatschappy in Europa, zedert den ondergang van 't Romeinsche Ryk, tot aan 't begin der zestiende Eeuw. (...)
KNUTTEL DZN, P., 30 november 1813-1863.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes