LOON, G. VAN, Beschryving der Nederlandsche historipenningen : of beknopt verhaal van't gene sedert de overdracht der heerschappye van Keyzer Karel den Vyfden op Koning Philips Zynen Zoon, tot het fluyten van den Utrechtschen vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen / Gedaan en opgesteld door Mr. Gerard van Loon. Derde deel.
AUDOUIN, PIERRE, Louis XVIII. Roi de France et de Navarre, nť a Versailles le 17 novembre 1755
Extract uit de Notulen van burgemeesters en Raaden Regeerders der stad Goes. Zaturdag 28 October 1786.
ANONYMOUS, Riders and figures near a walled compound
Leemans, e.a. Rapport en Bijlagen (.....) van de commissie van deskundigen in zake de verhooging van den waterspiegel op de Waal, door de afsluiting van de Heerewaardensche Overlaten.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes