WERFF, A. VAN DER, Carmen Dortrechtense perpetuum of De stad Dortrecht, naar eenige bijzondere kenteekenen en voortreffelijke hoedanigheden derzelve, in puntdicht / aenigmatisch voorgesteld door Adriaan van der Werff. Met Wapen en Zinnebeeldige plaat.
SCHERMER, CORNELIS, Horse being shod in a smithy
SCHABAELJE, J.P.S., Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, Met Adam / Noah / en Simon Cleophas. Vervattende de geschiedenissen des eersten werelts, tot op den Patriarch Abraham toe.
Verordnungsblatt fur die besetzten niederlandischen Gebiete. stuck I. 9 Januar 1943.
KIST, W., Leonore van Atrecht, of De belooning der standvastigheid en liefde / door den schrijver van Den ring van Gyges wedergevonden
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes