LUYKEN, LUCAS, Ter inwyinge van het nieuwe diaconie-huis
Centsprent: Hier ziet ge de kleedij van ‘t leger dat voor dezen, / Onder Napoleon de vijand deden vreezen. No. 43.
Rouck, Thomas de Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
BOURIENNE, LOUIS ANTOINE FAUVELET DE, Mémoires de M.de Bourrienne, Ministre d'état sur Napoléon - le directoire, le consulat, l'empire et la restauration.
Wapenkaart/Coat of Arms: Baelde
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes