STOPENDAAL, D., Het Huis Nederhorst: van den Hr. Wellard Godard van Tuyl van Serooskerken/La Maison Nederhorst du Sr. Wellart Godard van Tuyl van Serooskerken. 75
VARELEN, J.E. VAN, Drunken soldiers in an army camp
L'ESPINE, IAN VAN, Een cort ende schoone onderwijsinghe inhoudende gewisse vertroostinghen in allerhande beswaernissen ende ancxt der confscientien. Genomen ende getrocken uyt de Boecken van Ian de l'Espine.
VISSCHER, CORNELIS, Title page for Principes Hollandiae et Westfrisiae
THODEN VAN VELZEN, S.K., Zendingsrede en herinnering aan den zendeling A. Visser.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes