ZILLESEN, C., Plan, hoe alle rivieroverstroomingen, bij open water of ijsverstopping, door de rivier, bij aftapping van onderen, op een bepaald noodpeil te houden, zouden kunnen worden voorgekomen, zonder krachtdadige afleidingen noodig te hebben, die de oorzaken der overstroomingen slechts zouden vermeerderen, en hoe verder vele gebreken in 's lands waterstaat te herstellen zouden zijn.
DRUPSTEEN, TH. G. ED., Weids water. Opstellen over waterrecht.Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall (...).
Centsprent: Hier ziet gy Jonge Jeugd mits dezen, De Vier-getijde des Jaars geprezen. 86.
Isaac van Goudoever
VISSCHER, CORNELIS, Portrait of Dirk VII
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes