KOBELL, FERDINAND, Man with a pack horse on a path
BOON MESCH, H. C. VAN DER, Lofrede op Sebaldus Justinus Brugmans.
When I was young: or, Gideon and his grandchildren.
Kaart van de hoofdrivieren op de schaal van 1:10.000: serie de O. en N. Merwede: Kaart van de rivieren de Oude en Nieuwe Merwede en de killen in het Bergsche veld in negen bladen. OPgemeten en vervaardigd door de landmeters E. Olivier Dz. en F.F. J. Machen.
BOS, ANTHONIE VAN DEN, Man with a wheelbarrow near a farmhouse and barn
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes