[BANDELLO, MATTEO], Het seste deel van de Tragische oft klaechlijcke Historien in de welcke begrepen sijn seer jammerlijcke feyten, waerachtig geschiet, tot spiegel van alle menschen
GUNST, PIETER VAN, Portrait of Charles I
KEMP, P.H. VAN DER, De Commissien van den Schout-bij-Nacht C.J. Wolterbeek naar Malakka en Riouw in Juli-December 1818 en Februari-April 1820.
JASYKOFF, A., Peter`s des Grossen Aufenthalt in Zaardam und Amsterdam in den Jahren 1687 und 1717: Historische Skizze.
ALKEMADE, KORNELIS, Behandeling van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vorderinge voor den Hove van Holland, onder de eerste graaven. Door Kornelis van Alkemade. De derde Druk, meer dan de helft vermeerderd, met Plaaten. Mitsgaders de oorsprong, voortgang, en 't einde van 't Kampen en DuŽlleeren. Door Mr. P. van der Schelling.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes