Beschouwing der maatschaplyke en zedelyke deugden, ... Hendrik Hooft Danielsz ... Zijn uitmuntend character schetsende door een vaderlander.
MULLER, FREDERIK & CIE., Nederlandsche letterkunde: Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe Eeuw. Romans en verhalen. - spectatoriale geschriften. - vertalingen der klassieken. - anecdoten. - hekelschriften. - facetiae. - "Hoofsche Welleventheyt". - "Fatsoenlic...
VISSCHER, CORNELIS, Portrait of Floris V
Wapenkaart/Coat of Arms: Adelen (Oud)
EWALD, WILH. ERNEST, De Heerlykheid van het Nieuw Jeruzalem: Of Schriftmatige Verklaaring van het XXI Hoofdstuk. Der Heilige Openbaringe van Johannes, in XVIII. Betragtingen Opengelegt, en aangedrongen, zo ter beschaming als opwekking van het trage Zion van onze dagen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes