BRESSAN, BALTAZAR SULTANINI [= PSEUDONYM OF GREGORIO LETI], ARETIN, [1] Onkuisse t'Zamenrotting of gilde der Roomse hoeren, vergadert in 't conklave, over de verkiezing van een nieuwen Paus (...).[2] Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen. Zijnde een t'Samenspraek tussen LaÔs en Lamia, twee gerieffelijcke en welbekende Dames aldaer.
TIRION, IS., Oude kaart der nu Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche historie in de Middeleeuwe
MURALT, R.R.L. DE, Dijk- en oeverwerken van gewapend beton volgens het "Systeem de Muralt"
CAPPELE, J.P. VAN, Over hetgene door Boerhaave en 's Gravesande, tot vestiging en uitbreiding van zuivere grondbeginselen in de beoefening der natuurkunde, is verrigt.
Uittreksel uit het Stamboek van de Nederlandsche Afdeeling der Ridders van Malta.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes