TIMMERMAN, MR. JAN DE, Nagelaten gedichten van Mr. Jan de Timmerman, in leven pensionaris der stad Middelburg
FAIN, BARON, Manuscrit de mil huit cent treize, contenant le précis des événemens de cette année; pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon; par le baron Fain.
SCHABAALJE, JAN PHILIPSZ., De vermeerderde lusthof des gemoeds, benevens de Samenspraaken der Wandelende Ziele met Adam, Noäch, en Simon Cleöphas, vervattende de geschiedenissen van de Scheppinge der weereld af, tot op, en na de verwoesting van Jerusalem. Met kopere plaaten versiert door J. Luiken.
STILLING, HENDRIK, Lovely set of 7 books concerning Hendrik Stilling, including: Hendrik Stillings Huislijk Leven, Leerjaren, Ouderdom and De Grauwe Man
Een Schoone Historie, van Margareta van Limburgh; en Hendrik haar Broeder die veel wonderlijke Avontuure gehad hebben: want Margareta werd Koninginne van Armenien en Hendrik door zijn groote Vromigheyt Keyser van Grieken ende nog andere Kersten Heeren die zijn Mede-helpers waaren. Als mede van de groote Victorie die zy (door Godes hulpe) verkregen tegen de Sarazynen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes