Wapenkaart/Coat of Arms: Arriens
WALENBURGH, ADRIANUS EN PETRUS DE, Schip-reys van den geloovigen Thomas, tot de Eenigheyt van de ware Kercke Jesu Christi. Volgens het gevoelen der Roomsch-Catholijcken, Lutherschen, Gereformeerden, ende Remonstranten.
VONDEL, J.V., Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit, treurspel. Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven.
Coat of arms: Arnold Spoor.
LEGOUVE, Le merite des femmes et autres poesies.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes