VARELEN, J.E. VAN, Drunken soldiers in an army camp
Weyer, P.W. van de (1816-1880) after Muller, Jan (1571-1628) Bust portrait of Jan Pieterszoon Sweelinck.
Rapport der Linge Commissie in overleg tussen Gedeputeerde staten der Provincies Gelderland en Zuid Holland Ingesteld bij besluit (...) van 29 april 1924, no 130, gewijzigd bij besluit van 17 juni 1924 no. 249. Bijlage notulen zomerzitting 1927.
Adler erdglobus
Protestantse gedenk- en verbondspenning
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes