REITSMA-VALEN«A, ENGELIEN, Portrait of Dutch poet Joost van den Vondel
Van Kluisters bevrijd. Klomp & Bosman Drukkerijen Rotterdam.
LOMBART, PIERRE, Philippus. Comes Pembrokiae
Muelen, Willem van der [ook: Willem Vandermuelen] Costumen, usantien, policien ende styl van procederen, der stadt, jurisdictie ende vryheid van Utrecht, geapprobeert ende gedecreteert by die Keyserlijke majesteit als erfheere der stad, steden en landen van Utrecht, in den Jare onses Heeren J. Christi MCCCCCL [1550], met eenige aanmerkingen en aantekeningen op deselve.
[HAEFTEN, MARGRIET VAN ESSEN-VAN], Iets van M - -.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes