Plan van een generaal en classicaal familie-hoofdgeld, verzeld van een project om de afgeschafte pachten by wyze van collecte in te vorderen. : Zynde annex geweest aan de propositie, door ... den prinse erfstadhouder, in de vergadering van hunne ed. groot mog. gedaan op den 2de May 1749
Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
Coat of arms of the Bentinck van Aldenburg family
Amsterdamsche Studenten Almanak 1847
Uitkomst van het onderzoek of de schelpvisscherij langs de Noordzeekust nadeelig kan zijn voor het weerstandsvermogen van het strand en het behoud der duinen als zeewering.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes