HILTEN, ANT. VAN, Anno 1620 den 30 Junii, Die Gedeputeerden van Staten 's Lands van Utrecht
DRELINCOURT, C., MOULIN, P. DU, 't Recht gebruyck van des Heeren H. avondmael, Soo voor als na de Bedieninge: Bestaende in Meditatien, gebeden en Dankseggingen (...)
DEKKER, D., De deuvekaters. Texelsche novelle.
TARDIEU, NICOLAS HENRI, Nicolaus le Camus eques, ab omnibus consiliis, subsidiorum curiae princeps, aetat. 89
DOKKUM, PIET VAN, Fish
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes