GROSSI, T., Marco Visconti. Eene geschiedenis uit de veertiende eeuw door T. Grossi. Naar het Italiaansch
BLOEMAERT, FREDERIK, S. Suitbertus
Centsprent: I. Abdy van Rynsburg, 2. ít Slot te Maarssen, 3. Van Speyks Boot, 4. Gevecht bij Bautersem ... DD.
1940-1941 een jaar dichter bij de overwinning
ENSCHEDE, JOH., Gouden bruiloftszangen in de familie Enschede van 1686, 1717 en 1752. Goude dichtloveren."Als eene merkwaardige herinnering voor het tegenwoordige en voor het nageslacht, volgen hier achter de Gedichten, die bij het vieren van Vijftigjarigen Echtvereenigingen in het voorgeslacht van den Heer Jacobus Enschede, zijn voorgedragen (...).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes