Schouten, Willem Corn. / Aris Claessz, Journael ofte Beschrijvinge van de wonderlijcke Reyse gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615. 1616. en 1617. Hoe hij bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate tot in de groote Zuid-Zee ontdeckt ende voort den gheheelen Aertkloot omgezeylt heeft.
BUYS, J.T., De hypotheekbank haar wezen en haar waarde.
Postcard: Willem II and the Battle of Waterloo, 1815 (ansichtkaart)
SUPERVILLE, D.M., Napoleon's loopbaan door D.M. de Superville
Centsprent: [Life of Cartouche] N. 56.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes