HOUTE, DAMIANUS VAN DEN Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie. [copy:] Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1606. Probably printed in the Netherlands [Leiden?], early seventeenth century.
TEELMAN, HENRICUS, Den Parabolischen Ryke man en Lazarus, of Een Zeedige Consideratie over den selven; waar in vertoont word der Joden Staat en Politie, ten tijde onses Saligmaakers, mitsgaders haar verwoesting en onderganck, en hoe sy ook in desen konnen zijn een Voorbeelt der Christen Kercke.
Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919.
VEN, E. VAN DER, Leiden ontzet! (1574.) Groote opera in 5 bedrijven (6 tafereelen) door E. van der Ven. Muziek van C. van der Linden.
PHILIPPI, F., TUMBULT, G., Die Westfalischen Siegel des Mittelalters.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes