HOUTE, DAMIANUS VAN DEN Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie. [copy:] Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1606. Probably printed in the Netherlands [Leiden?], early seventeenth century.
HATTUM, M.A.C.M. VAN, Inventaris van het archief van het meisjeshuis te Delft.
Centsprent: Les 3 chemins de líEternitť.
Uitkomst van het onderzoek of de schelpvisscherij langs de Noordzeekust nadeelig kan zijn voor het weerstandsvermogen van het strand en het behoud der duinen als zeewering.
HAGE, M., 14. Op de akkers bij Laren, by Matthijs Hage (1882-1961) possibly 1914
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes