KONING, L., Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen/Merkwaardige bijzonderheden, uit de vaderlandsche geschiedenis waarin de reddende hand der voorzienigheid kennelijk doorstraalt/Opkomst en bloei van het lager-onderwijs in Nederland/Beschrijving van eenige voorname watervloeden en overstroomingen in Nederland/Verzameling van honderd-veertig spreekwoorden/Beschrijving van de voornaamste maatschappelijke betrekkingen/Beschrijving van de merkwaardigste kunst-voortbrengselen/Uitvindingen en ontdekkingen/Natuurlijke historie/Beschrijving van honderd diersoorten/Beschrijving van vele voorname voorwerpen uit het groeyend-ryk/Beschrijving van vele voorname delfstoffen/Verklaring van den Naams-oorsprong van wereld-delen, landen enz./ Etymologische verklaring van eenige aardrijkskundige benamingen/Hemelkunde/Verzameling van vele in de zamenleving voorkomende, vreemde woorden en verkortingen etc.
MARY LAFON, J.B., Rome ancienne et moderne depuis sa fondation jusqu'a nos jours.
Lubinus, Eilhardus Programma in exequiis optimae et honestissimae matronae Annae Oldenborges, Clarissimi & Praestantissimi Viri, Dn. Iohannis Posselii Senioris, Graecae linguae quondam Professoris celeberrimi, & de Academia hac praeclarissime meriti, Relictae viduae piŤ in Christo defunctae, Publicť propositum rectore Eilhardo Lubino.
HALBERTSMA, H., Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-Historische benadering.I atlas and II. Tekst.
Spargo: original postcard signed by the members of this popular popband from the 80-ies SPARGO!
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes