GELUWE, ARNOUDT VAN, Eerste Deel over de Ontledinghe Van dry verscheyden Nieuw-Ghereformeerde Martelaers Boecken, ofte Reden-Kamp-Strydt Tusschen de Lutheriaenen, Calvinisten, ende Weder-doopers (...)Part 1, 2 and 3.
MEERMAN, J., Aan den hoogleeraar Siegenbeek, over de Vocaal-verdubbeling in het Nederduitsch, volgens den regel welken de Commissie der Psalmberijming in 1773 zich ten dien opzichte heeft voorgeschreven / door Johan Meerman.
SCHOUTEN, JAN, De vrijmetselarij, in drie zangen.
Placaat De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 28 february 1754 concerning the lifting of the ban on transport of cattle in the province.
MARE, PIETER DE (1757-1796), Father smoking a pipe with a child in harness
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes