Cat, Claude Nicolas le; Paralelle de la taille laterale de Mr. Le Cat, avec celle du Lithotome cache, suivi de deux dissertations (...) publlie par Alexandre Pierre Nahuys, Amsterdam, Rey, 1766.
Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien. Historien des Nieuwen Testaments vermaeckelyck afgebeelt, en geetst door Pieter H. Schut ende nieulyckx uytgegeven door Nicolaes Visscher anno 1659.
DAZIARO, J., Souvenir de St. Petersbourg.
Publicatie. De Staaten van Holland en Westvriesland, Alle de geene die deese sullen sien of hooren leesen salut: (...) Was geteekent Willem Buys.
WYCK, H.W.M. VAN DER, Atlas Overijsselse buitenplaatsen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes