BURKE Burke's peerage and baronetage, edition 105 (1970, 3rd impression 1978, or 4th impression 1980]
BOISSIEU, JEAN JACQUES DE, Title print for a series of landscapes
DE VRIES, A, Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de uitvinding der boekdrukkunst berustende op het raadhuis te Haarlem
WILDENBRUCH, E. VON, Das edle Blut. Erzahlung von E. von Wildenbruch. Mit erlauterungen von Dr. C.E. Poser.
Schelling, P. van der Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de graafelykheid (...) van Holland en Westvriesland.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes