MORELLON LA CAVE, FRAN«OIS, En profil portrait of a boy
SCHABAALJE, JAN PHILIPSZ., De vermeerderde lusthof des gemoeds, benevens de Samenspraaken der Wandelende Ziele met Adam, Nošch, en Simon CleŲphas, vervattende de geschiedenissen van de Scheppinge der weereld af, tot op, en na de verwoesting van Jerusalem. Met kopere plaaten versiert door J. Luiken.
Coat of arms of the Benting family (Bentinck).
Brussel, Hermanus van (1763-1815) Two peasants in front of farm next to a river.
KONING, L., Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen/Merkwaardige bijzonderheden, uit de vaderlandsche geschiedenis waarin de reddende hand der voorzienigheid kennelijk doorstraalt/Opkomst en bloei van het lager-onderwijs in Nederland/Beschrijving van eenige voorname watervloeden en overstroomingen in Nederland/Verzameling van honderd-veertig spreekwoorden/Beschrijving van de voornaamste maatschappelijke betrekkingen/Beschrijving van de merkwaardigste kunst-voortbrengselen/Uitvindingen en ontdekkingen/Natuurlijke historie/Beschrijving van honderd diersoorten/Beschrijving van vele voorname voorwerpen uit het groeyend-ryk/Beschrijving van vele voorname delfstoffen/Verklaring van den Naams-oorsprong van wereld-delen, landen enz./ Etymologische verklaring van eenige aardrijkskundige benamingen/Hemelkunde/Verzameling van vele in de zamenleving voorkomende, vreemde woorden en verkortingen etc.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes