GROOT, HUGO DE, Inleydinge tot de Hollandse regts-geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met placaten, hantvesten, oude herkomen, regten, regts-geleerden, sententien van de hoven van justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de selve, door Simon van Groenewegen van der Made, in sijn leven secretaris der stad Delff, alsmede R. Hogerbeets, van het aanleggen en volvoeren der precessen, voor de respective Hoven van Holland, en het Hollandse versterf-recht, beyde et aanmerkingen van den selven Groenewegen. Met een groot nieuw register voorsien.
Monument 1830/1831
LOMBART, PIERRE, Philippus. Comes Pembrokiae
ITTERSUM, F.A.R.A. VAN, Het waterschap "Heycop" genaamd "De Lange Vliet" voorheen en thans : de geschiedenis van dit Hoogheemraadschap uit de authentieke bescheiden / samengest. door F.A.R.A. van Ittersum.
TAILHIE, L'ABBE, Abregé de l'histoire ancienne de Monsieur Rollin par Mr. l'Abbé Tailhié, pretre. Avec les figures & indices nécessaires. Divisé en IV tomes.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes