KRAYENHOFF, C.R.T., Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven-Maas, en het doen afloopen dezer laatste, over hare oude bedding, op het Bergsche-Veld.
Convolute: Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen der leden van de raad en de rechtbank, der stad Middelburg. (...)/Middelbugsche wacht-almanach,na de nieuwe styl op het jaar onzes Heeren Jezus Christus mdccciii, (...) door Meindert van Dam/Specie-tafelen behelzende ryxdaalders,(...), hoopen (...) zakken (...).
WASSENAAR, J. NABER, S.A., Uit een dagboek van een Nederlander der 18e eeuw.
Brussel, Hermanus van (1763-1815) Landscape with a man carrying a basket in front of a farm and a fisherman in a boat.
LINDEBOOM, G.A., Boerhaave in Harderwijk.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes