SCHILTHUIS, G.J.C., Waterschapsrecht
ZEISCHKA, S., Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1856).
SUYDERHOEF, JONAS, Marcus Zuerius Boxhornius, Mergobzomanus, eloquentiae in acad. Leid. professor, aetatis ann. XXVIII
STEVART, J., Een stuck van een seker sermoon gedaen tot Mechelen op den dertiensten Dagh van November 1718. Opgedraegen aan de Parochiaenen van S. Rombauts-Kercke voor een tegen-venyn aan eenige schaedelijcke leeringen nopende den Paus van Romen (...).
WILS, M.P.A., Het Kleine Koninkrijk 9spieghel historiael van Oud-Hageveld.)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes