BOCK, M. A.O., Het landschap van de IJsselmeerpolders, planning, inrichting en vormgeving.
HOLLAR, WENCESLAUS (1607-1677), Putti with cornucopia: Earth
SADDI, NATHAN BEN, Convolute with 10 titles, starting with: Het boek der Chronycken van de Koningen van Engelandt, volgens den Styl der Oude Joodse Historie-Schryveren in de Engelse Taele beschreeven door Nathan Ben Saddi, Priester van dezelve Natie. En volgens dien Styl uit het Engels in het Nederduits Vertaeld.
LION CACHET, CAREL ADOLPH, Dragon design
SCHUPPEN, PIETER VAN, Franciscus Pithoeus ivrisconsultus dominus de Bierne
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes