Leeuwen, J. van Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825.
Het leven van Tyll Uilenspiegel. In Holland.
Martinus Hamconius Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo.
Before the woods.
Lotgevallen van Costers woning.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes