PUFFART, O., Das Deichwesen im Gartower Deich- und Wasserverband. Festschrift (...).
Kuyper, J. Gouda (n.2: plattegrond der stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, min 17x22 cm.
Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
BLANKEN JZ., J., Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, v. Utenhove, Moll en Donker Curtius.
Frederik Willem Conrad. Mannen van beteekenis in onze dagen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes