Wapenkaart/Coat of Arms: Andres
Wapenkaart/Coat of Arms: Appelius
WAARDICHTER, Dankbetuiging aller Belgen aan Koningin Wilhelmina (...).
BLANKEN JZ., A., Memorie, betrekkelijk den staat der rivieren, in opzigt harer bedijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen, van vroegere tijden, tot die der laatste, in het jaar 1821 : benevens de daarin opgeslotene aanmerkingen op het: Proef-ontwerp, tot sluiting van de rivieren den Neder-rijn en de Lek en het storten van derzelver water op den IJssel, van den luitenant-generaal baron C.R.T. Krayenhoff / door J. Blanken Jansz
HAHN, A., Tempora Mutantur - Maar wij blijven "als maar hetzelfde" Hugo de Groot wordt vereerd, maar de Vrede zit nog altijd in de boekenkist.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes