'T HOEN, P., Collection of 9 issues of "De post van den Neder-Rhijn".
JARDIN, THOMAS DU, Geloof-geschillen, in de welcke de waerheyt van het Roomsch-Catholyck geloof tegens de dwalingen deser laeste tijden bondighlijck wordt verdedight, volgende naer elck eene Catholycke sede-bemerckinge tot stichtinge van den Catholijcken leser.
[WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER], Utopiaansch Weekblad. No. 9
SCHUTTE, O, Alba van studenten aan de academie te Franeker.
Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Albrecht
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes