LULOFS, B.H., Gelderlands voortreffelijke dichter. letter- en landhuishoudkundige Mr. A.C. W. Staring van den Wildeborch, in zijn leven, karakter en verdiensten geschetst
DROST, J., Herinneringen uit het pastorale leven van Johs Drost.
Wapenkaart/Coat of Arms: Aggama van Witmarsum
FABIUS, D.P.D., KRANENBURG, R., MIEDEMA, A.S., Plechtige herdenking van Prof. Mr. J. Th. Buys ter gelegenheid van zijn honderdsten geboortedag op Donderdag 26 januari 1928, in het Grootauditorium van de Rijksuniversiteit Leiden.
DAMAVE, POPPE, Seaside landscape
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes