H. Boerhaave: portrait
History of Irrigation, Drainage, Flood Control and River Engineering. Volume I: History of Irrigation and drainage in the USSR.
LHERMITTE, L…ON AUGUSTIN, Kitchen interior with man eating dinner
Placcaet. Van de heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, nopende het furneren van een capitale leeninge van twee-mael den twee-hondertsten penningh, mitsgaders het betalen van een halve verpondinge, geconsenteert op den 28 July 1674.
ZWIERS, WIM, Le bonheur de ce monde
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes